Partnerschap tussen Zorginnovatie.nl en Menzis!

25 januari 2021

Zorgverzekeraar Menzis heeft zich als nieuwe samenwerkingspartner aangesloten bij Zorginnovatie.nl!

Als zorgverzekeraar is Menzis altijd bezig de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Menzis stimuleert dan ook graag innovatieve ideeën en digitalisering in de zorg. Innovaties kunnen namelijk de kwaliteit van zorg en gezondheid van mensen verbeteren. Bovendien houden innovaties de zorg betaalbaar en laagdrempelig voor iedereen.

Menzis werkt samen met veel verschillende partijen om innovaties te realiseren. Denk hierbij aan patiënten, verzekerden, zorgaanbieders, Venture Capital fondsen en zorgvernieuwers aan innovaties. Het uitgangspunt bij Menzis is dat zij geloven dat innovaties vooral in het zorgveld ontstaan. Hierom gaan zij het gesprek aan met patiënten en zorgprofessionals, want zij weten het beste wat er nodig is of anders kan. Bij Menzis staat de patiënt altijd centraal.

Menzis ziet innovaties als een middel om zorg anders te organiseren: efficiënter, kwalitatief beter, prettiger en makkelijker voor de patiënt en de zorgprofessional. Innovaties gaan verder dan alleen zorg; ze gaan over gezondheid in het algemeen. Waar moet je dan opletten als je je zorginnovatie aan Menzis wilt voorleggen? Allereerst beoordeelt Menzis innovaties aan de hand van de Triple Aim: de innovatie leidt tot een gezondere populatie en een beter ervaren kwaliteit van zorg tegen relatief minder kosten. Een sterke business case is natuurlijk ook van belang.

Zorginnovatie.nl is erg blij met Menzis als nieuwe partner en kijkt uit naar een mooie samenwerking!

                                                                                 

  

Ook interessant