Open voor deelname: Onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten 2018

10 november 2017

In welke landen zie jij kansen? Waar liggen belemmeringen? En welke middelen kunnen helpen? Sinds 2012 doet Task Force Health Care (TFHC) jaarlijks onderzoek naar de internationale kansen en knelpunten op het gebied van gezondheidszorg in het buitenland.

 

“Onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten 2018”, waarom deelnemen?

Doel van het onderzoek is de actuele behoeftes van het bedrijfsleven, regio’s, zorgaanbieders, kennis-, onderzoeks-, opleidings- en maatschappelijke organisaties in kaart te brengen. Het onderzoeksrapport is één van de voornaamste bronnen bij het selecteren van prioriteitslanden en de dienstenverdeling van de overheid, TFHC en de Topsector Life Sciences & Health. Dus jouw input bepaalt mede welke landen en regio’s prioriteit krijgen in de internationale gezondheidszorg!

Daarnaast biedt het onderzoek TFHC handvatten om:

  • Jouw belangen met betrekking tot o.a. buitenlandbeleid, handelsbelemmeringen, overheidsondersteuning en exportfinanciering te vertegenwoordigen
  • Prioriteiten in regio's en landen te stellen
  • Speerpunten voor eigen dienstverlening te bepalen
  • Actuele en relevante activiteiten/events te organiseren

 

Deelnemen kan tot vrijdag 17 november

Iedereen die actief is in de Nederlandse Life Sciences & Health sector en internationale ambities nastreeft kan deelnemen aan het onderzoek. Als deelnemer ontvang je als eerste de publicatie van de uitkomsten. 

Dit is de link naar de vragenlijst (invulduur circa 5 minuten). Voor meer informatie kun je contact opnemen met TFCH via info@tfhc.nl of bezoek de website.

 

Over TFHC

TFHC vertegenwoordigt de Nederlandse Life Sciences & Health sector (LSH). Middels diverse platforms stimuleert TFHC samenwerkingen en kennisdeling, met als doel het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor wereldwijde (en lokale) uitdagingen in de gezondheidszorg. Het is hun missie om de internationale zorg en welzijn op een duurzame en vraaggestuurde manier te verbeteren met behulp van Nederlandse expertise.

Ook interessant