Privacyverklaring

Zorginnovatie.nl is een onderdeel van Health~Holland en voor de verwerking van persoonsgegevens is Health~Holland verantwoordelijk. Zorginnovatie.nl en Health~Holland hechten veel waarde aan het adequaat waarborgen van jouw privacy. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die bij ons plaatsvinden zijn dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, de wettelijke grondslag waarop we ze verzamelen, hoe we jouw gegevens verzamelen, of we jouw gegevens delen, hoe lang wij je gegevens bewaren, wat we doen om deze te beschermen, welke rechten je hebt, hoe jij je rechten kunt uitoefenen en hoe je contact met ons kunt opnemen. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw privacyrechten en raden je daarom aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Welke gegevens verwerken we?

Tenzij het nodig is om de gegevens hun identificeerbare kenmerken te laten behouden, anonimiseren we de gegevens die we verzamelen. We slaan deze gegevens op een dusdanige manier op dat identificatie aan de hand van deze gegevens niet meer mogelijk is. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Academische titel
 • E-mailadres
 • Werkgever en afdeling
 • Berichten die gebruikers naar elkaar versturen
 • Berichten die op ons forum worden gepost
 • Foto en/of video opnames van (digitale) evenementen

Welke gegevens verwerken we?

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Onze gebruikers met elkaar verbinden
 • Ons forum werkend houden
 • Deelname aan de Nationale Zorginnovatieprijs
 • Om je onze maandelijkse nieuwsbrief te sturen
 • Bijhouden van evenementenbezoek
 • Analyseren van bezoekersgedrag op onze website
 • Het verbeteren en beheren van onze website
 • Je informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Toestemming:
Wanneer jij je aanmeldt als gebruiker, voor deelname aan de Nationale Zorginnovatieprijs, onze maandelijkse nieuwsbrief of voor een evenement georganiseerd door Zorginnovatie.nl geef jij ons toestemming om jouw gegevens te verwerken. Het kan ook voorkomen dat je je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft, hiermee geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang:
Zorginnovatie.nl is een platform met als doel innovators met elkaar, (potentiële) investeerders en partners te verbinden en hierdoor innovaties te versnellen. Om ons doel te bereiken kunnen wij jouw contactgegevens delen met geïnteresseerde gebruikers, dit kunnen zowel innovators als (potentiële) investeerders zijn.
Wij streven ernaar een open platform te bieden waar iedereen ideeën kan delen en kan bijdragen aan de ideeën van anderen. De verwerkingen die hiervoor plaatsvinden doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. In principe verwijderen wij geen berichten die zijn geplaatst op ons forum. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden wanneer berichten niet voldoen aan onze gebruikersrichtlijnen, persoonsgegevens bevatten of er een gegronde reden voor is. Wel kunnen wij op verzoek de gebruikersnaam verwijderen. De reden dat wij hiervoor kiezen is dat wij het behoud van de discussie belangrijk vinden. Hiervoor beroepen wij ons dan ook op de uitzondering voor journalistieke doeleinden, academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen zoals bepaald in de (U)AVG.
Het kan voorkomen dat er foto's en/ of video-opnamen worden gemaakt tijdens een (digitaal) evenement dat wij (mede-)organiseren. Deze beelden kunnen wij vervolgens gebruiken voor een publicatie over het georganiseerde evenement. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat deze beelden bedoeld zijn om een sfeerimpressie te geven en/of om verslag te doen van het evenement. De gemaakte beelden zijn dus niet bedoeld voor het identificeren van de aanwezigen. Deze publicaties hebben ook geen commercieel doel maar zijn journalistiek van aard.
De gemaakte beeldopnames kunnen daarnaast ook worden gebruikt bij de aankondiging van de volgende editie van het desbetreffende evenement.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

De gegevens die we verzamelen worden door jou verstrekt, wij verzamelen niet op een andere manier persoonsgegevens.
Jij verstrekt ons gegevens wanneer jij je aanmeldt als gebruiker, je aanmeldt voor onze maandelijkse nieuwsbrief, wanneer jij je aanmeldt voor een evenement georganiseerd door Zorginnovatie.nl of je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft.

Delen jullie mijn gegevens?

Zoals hierboven vermeld is Zorginnovatie.nl een onderdeel van Health~Holland, daarom bewaren wij onze (en dus ook jouw) gegevens op de server van Health~Holland. Zorginnovatie.nl en Health~Holland zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Alleen bij het organiseren van een evenement samen met een derde partij kunnen wij jouw gegevens delen met deze medeorganiserende partij(en). Zorginnovatie.nl en Health~Holland zullen ook geen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie publiekelijk weergeven.

Sommige pagina's bevatten ingesloten video's van YouTube. Bij het openen van een dergelijke pagina wordt informatie over je bezoek doorgestuurd naar het Amerikaanse bedrijf Google, dat eigenaar is van YouTube. Dit kan worden gebruikt om jouw bezoeken op verschillende websites bij te houden. Google kan deze informatie met derden delen wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Zorginnovatie.nl noch Health~Holland hebben toegang tot en zijn niet betrokken bij de verwerking van deze gegevens. Daarnaast kan het ook voorkomen dat de informatie die naar Google wordt verzonden en (voor onbepaalde tijd) wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of totdat je een verzoek indient om je persoonsgegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot je lidmaatschap: onbeperkt (totdat je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen)
 • Berichten in ons forum: totdat je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen)
 • Chatberichten: totdat je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen)
 • Abonnement nieuwsbrief: onbepaalde periode (totdat jij je uitschrijft)
 • Gegevens over je deelname aan evenementen: tot twee jaar na deelname.
 • Gegevens voor het stemmen voor de Nationale Zorginnovatieprijs: tot één jaar na stemmen.

Cookies

Deze website plaatst geen cookies. Om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt, hebben we gekozen voor een privacyvriendelijke analysemethode. Hiermee kunnen we het gedrag van onze bezoekers anoniem meten, waardoor je privacy gewaarborgd blijft en we tegelijkertijd onze website kunnen verbeteren.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij nemen onze digitale beveiliging zeer serieus. Daarom houden we ons aan hoge veiligheidsnormen en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de door ons verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden ook periodiek geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en om je van informatie te voorzien over met wie wij deze delen. Je hebt op elk moment het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt je op elk moment afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door het relevante afmeldingsproces te volgen dat wordt beschreven in de betreffende e-mail.

Identificatie

Om misbruik van bovengenoemde rechten te voorkomen, zullen wij je bij de uitoefening ervan vragen om je te identificeren door een fotokopie van je identiteitsbewijs toe te voegen aan je verzoek. Om te voorkomen dat we onnodig (gevoelige) persoonsgegevens verwerken (die wij voor dit doel niet nodig hebben), verzoeken wij je om je Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en documentnummer onleesbaar te maken op de ingezonden kopie van je identiteitsbewijs. Hiervoor raden wij aan om gebruik te maken van de KopieID-app van de Rijksoverheid. Met deze app is het mogelijk om op een veilige manier een kopie te maken van je identiteitsbewijs.

Wanneer je een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verstrekken, streven wij ernaar deze binnen 20 werkdagen af te ronden. Mochten wij niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan zullen wij je hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Hoe beschermen we de privacy van minderjarigen?

We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van minderjarigen van 16 jaar en jonger te beschermen. Onze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Als je minderjarig bent, dien je de voorwaarden van deze privacyverklaring samen met je ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt en accepteert. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie op jouw verzoek, dan behoud je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je je rechten willen uitoefenen of vragen of opmerkingen hebben over onze privacyverklaring, dan horen wij dit uiteraard graag. Hiervoor kan je contact met ons opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@health-holland.com, ons te bellen ons op +31 (0)70 205 14 00, of een brief te sturen, ter attentie van de Privacy Officer, naar het volgende adres:

Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN, Den Haag
Nederland

Veranderingen in onze privacyverklaring

De meest recent bijgewerkte versie van deze privacyverklaring staat op onze website. We hebben de verklaring voor het laatst gewijzigd op 1 april 2024.