Image

Over Zorginnovatie.nl

De wereld is continu in beweging. Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen, daarom zijn impactvolle zorginnovaties nodig: innovaties die het leven van patiënten makkelijker maken, of die voorkomen dat we ziek worden.

Zorginnovatie.nl is een landelijk open platform en community waarop heel ondernemend Nederland zijn of haar zorginnovatie kan delen. Onze belangrijkste drivers hierbij zijn ‘verbinden’ en ‘versnellen’, want alleen samen versnellen we innovaties in zorg en welzijn. 

verbinden

versnellen

Lottie file

Verbinden

Na het aanmaken van een gratis innovatieprofiel word je in contact gebracht met voor jou relevante partijen die je kunnen helpen met de doorontwikkeling van jouw innovatie.

Ook geven we tips voor relevante programma’s en evenementen. Heb je geen innovatie maar kun jij anderen helpen? Sluit dan aan bij de Zorginnovatie.nl community.

Lottie file

Versnellen

Het versnellen van innovaties gebeurt samen met een uitgebreide community, waarbij mensen met verschillende expertises en achtergronden waardevolle suggesties of inhoudelijk commentaar geven op de innovaties.

Zowel online als offline brengen we mensen samen en leren we van elkaar.

We werken samen met een breed scala aan organisaties die innovaties in de zorg versnellen. Onze 8 regiopartners zijn de middelpunten van de lokale zorg-ecosystemen. Zij zijn jouw ingang naar regionale netwerken, lokale financieringsmogelijkheden en kennisdeling bij jou in de buurt.

Benieuwd hoe onze andere partners jouw innovatie versnellen?

Zorginnovatie.nl is een onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Als coördinator van de uitvoering maakt Health~Holland zich samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Dit doet de coalitie aan de hand van de Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Overzicht van de onderwerpen van de missies: Centrale missie + 5, -30. Veel meer doen tegen gezondheidsverschillen. 1. Leefstijl en leefomgeving. 2. Zorg in de leefomgeving. 3. Meedoen en ertoe doen met een ziekte of beperking. 4. Kwaliteit van leven voor mensen met dementie. 5. Betere bescherming tegen gezondheidsdreigingen.
 

www.health-holland.com

De centrale missie luidt: In 2040 leven alle mensen in Nederland tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. 

Er zijn vijf onderliggende missies die bijdragen aan deze centrale missie via veranderingen in leefstijl en leefomgeving, meer zorg in de leefomgeving, betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten, levenslange beperkingen en dementie, en bescherming tegen gezondheidsdreigingen.

Meer over de missies