Nieuwe openstelling AAL-subsidie ook voor start-ups

22 januari 2018

In februari wordt het Active & Assisted Living Programme (AAL) opnieuw opengesteld. Onder de noemer ‘Smart Solutions for Ageing well’ ondersteunen zij innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten, die ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen bieden.

 

Sinds 2008 zet AAL zich in voor een betere levenskwaliteit van ouderen en het versterken van de internationale industriële kansen rondom ICT. Met het AAL programma moedigen zij ondernemingen aan om deel te nemen aan de projecten en samen met de eindgebruikers slimme technische oplossingen te bedenken. Het streven is om deze innovatieve producten en diensten binnen twee of drie jaar op de markt te brengen.  

Meer informatie over de beweegredenen en kaders van het AAL programma vind je op hun website.

 

Openstelling 2018 flexibeler dan voorheen

De eerste AAL openstelling in 2018 is uniek omdat deze flexibeler en meer agile is ingestoken dan eerdere openstellingen:

  • Voorheen konden alleen consortia van minimaal drie partijen uit verschillende landen, inclusief eindgebruiker, een aanvraag indienen. Maar nu zijn ook kleinere samenwerkingsverbanden in de idee- en conceptfase welkom. Voor deze projecten, met een maximaal cofinancieringsbudget van € 300.000, geldt een maximale looptijd van zes maanden en een minder complexe administratieve verantwoording.
  • Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen twee marktsegmenten; 1) Innovaties gericht op particuliere consumentenmarkt of 2) innovaties gericht op de gereguleerde markt zoals zorg- en wellzijnsinstellingen, sociale zorg en huisvesting.

De Europese Commissie hoopt met de verruiming van de regeling meer interessante ideeën van kleinere samenwerkingsverbanden, met innovatieve start-ups, aan te trekken.  

 

Aanvragen AAL subsidie februari 2018

De definitieve openstelling, met daarin informatie over het budget en de exacte voorwaarden, wordt naar verwachting in februari 2018 gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure van de  AAL subsidie. Of kom naar de AAL 'Central Info & Partnering Day' die op 31 januari in Brussel plaatsvindt.

 

Ook interessant