Call voor bedrijven: project Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen

21 mei 2019

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project CrossCare zoekt bedrijven die willen deelnemen aan het project Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen. Welke (deel)oplossingen zijn er om het valrisico beter te voorspellen bij bijvoorbeeld mensen met dementie of Parkinson, zodat vervolgens preventief een passende interventie ingezet kan worden.

We zoeken een oplossing voor

Het voorkomen van Valincidenten bij intramuraal wonende ouderen

Hierbij ligt de focus op het voorkomen van valincidenten bij intramuraal wonende kwetsbare ouderen met dementie of Parkinson. Om vooraf in te schatten of iemand valgevaarlijk wordt en om preventief interventies in te kunnen zetten en daarmee negatieve gevolgen van de val uit te sluiten. Van belang is om gegevens te verzamelen, terwijl de bewoner met zijn dagelijkse activiteiten bezig is (dus geen extra activiteiten of handelingen voor zorgmedewerker en cliënt). Dit levert extra informatie op naast de reguliere oefensessies met de fysiotherapeut. Aan de hand van de meetgegevens kan een voorspelling gedaan worden over het valrisico dat iemand loopt en kunnen maatwerk interventies worden ingezet. Doel is dat zowel de bewoner als zorgorganisatie er beter van worden.

Concrete doelen en criteria

Om beter het valrisico van intramuraal wonende ouderen met dementie of Parkinson te kunnen voorspellen en passende interventies in te zetten, is het van belang dat gewerkt wordt aan onderstaande processen/producten en of diensten. Hierbij is het van belang dat een geïntegreerde oplossing wordt ontwikkeld met inzet van losse technologie (bijv. Wearables, sensoren, etc).

Onderstaande subdoelen zijn voor het gehele consortium (bedrijven en zorgorganisaties):

 1. Inzicht krijgen in beweegpatroon van intramuraal wonende ouderen met dementie en/of Parkinson m.b.v. tool(s), waarbij extra belasting voor persoon en zorgverlener zo min mogelijk is.
 2. Ontwikkelen van een uitgebreide dataset, waarmee het beweegpatroon van bewoners efficiënt in kaart gebracht kan worden.
 3. Input leveren op basis van het gebruik van de technieken en het gebruik van de data voor aanpassing van zorg- en behandelingsprocessen van de bewoner.
 4. Ontwikkelen van een duurzaam financieringsmodel op basis van shared value.

Onderstaande subdoelen zijn voor de zorgorganisaties :

 1. Aanpassing van het individuele zorg- en behandelingsproces van de bewoner op basis van de opgehaalde data vanuit de beweegpatronen.
 2. De fysieke omgeving waar nodig aanpassen.
 3. Gerichtere inzet van preventieve en letsel voorkomende interventies op basis van nieuwe/maatwerk inzichten van de cliënt (zoals preventieve valtraining en de letselvoorkomende producten).

Achtergrondinfo

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen tenminste één keer per jaar valt. Een val kan voor oudere mensen ernstige gevolgen hebben. Gebroken ledematen, onderzoeken en opnames in een ziekenhuis maken dat een val behoorlijk veel effect heeft op iemands leven en welbevinden. Een intensieve periode van revalideren volgt, waarbij mensen vaak aan zelfstandigheid moeten inleveren. Een val zorgt er bovendien voor dat mensen bang worden voor een volgende val. Hierdoor gaan ze krampachtiger bewegen wat het gevaar op vallen weer vergroot.

Valongevallen hebben bij ouderen dus vaak ernstige lichamelijke en sociale gevolgen; https://www.vilans.nl/docs/producten/Kennisbundel%20Valpreventie%20(v4-do5juli2012).pdf

Vallen, personeelstekort en innovatie

De personeelstekorten in de zorg zijn niet nieuw, maar de tekorten worden steeds nijpender. Om dit tekort (deels) te compenseren, moet er gekeken worden naar de inzet van technologie.

Doordat ook onze zorginstellingen te maken hebben met een (dreigend) tekort aan personeel, zijn we genoodzaakt om, naast het werven van personeel, ook naar andere middelen te kijken om effectiever en efficiënter met ons personeel om te gaan. Hierbij kan technologische inzet voor valpreventie van cliënten een ondersteuning zijn. Deze kan bijvoorbeeld het handmatig bijhouden van de risicosignalering overnemen. Daarnaast is het voorkomen van vallen ook een grote verlichting voor de inzet van personeel, omdat zij minder tijd kwijt zijn aan zorghandelingen als gevolg van de consequenties van het vallen. Professionals in de zorg beschouwen het vallen van ouderen als een lastig, complex en dientengevolge moeilijk aan te pakken probleem: 

 • Iemand die gevallen is wordt onzeker en vraagt meer hulp van verzorgend personeel.
 • Als sprake is van letsel na een val, wordt er eerder een beroep gedaan op de verpleging en (para)medici. Hierdoor neemt de werkdruk toe.

Het idee is met behulp van een bij de doelgroep passende oplossing op gebied van technologie te vinden. De real-time data die beschikbaar komt, kan worden  geanalyseerd door de betrokken specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en verpleegkundige. Op basis van de analyse kan het valrisico voorspeld worden, waarna een passende interventie wordt ingezet om de kans op het vallen te verkleinen en/ of letsel te voorkomen.

Consortium van zorgactoren

Het consortium van zorgorganisaties bestaat uit Groenhuysen en tanteLouise, beide gevestigd in West-Brabant. Beide organisaties hebben brede kennis en expertise op gebied van ouderenzorg en het inzetten van een multidisciplinaire behandeling.
De samenwerking tussen Groenhuysen en tanteLouise is een logische, omdat zij te maken hebben met dezelfde doelgroepen met dezelfde problematiek en vraagstukken. Daarnaast werken zij in de regio ook samen op andere gedeelde vraagstukken als zorgpaden en kwetsbare ouderen in de thuissituatie, meestal ook in samenwerking met derde partijen. Beide zijn voorstander van innovatieve oplossingen die bijdragen aan het vraagstuk rondom de vergrijzing en het teruglopend aantal personeelsleden in de zorg.
Het consortium wordt begeleid door de proeftuin Care Innovation Center West-Brabant.

Praktisch

 • Geïnteresseerde bedrijven dienen een expression of interest in tegen 11 juni om 12u via bedrijven@crosscare.eu
 • Na positieve beoordeling van de stuurgroep worden de geselecteerde bedrijven uitgenodigd voor een pitchmoment op 18 juni 2019 in Turnhout
 • Duurtijd project : 12 maanden
 • Max. projectbudget voor bedrijven (minimaal 1 bedrijf) : € 77.500 (enkel personeelskosten)
 • Meer info : chantal@cic-westbrabant.nl

Meer informatie 

Meer informatie over het CrossCare project is te vinden op https://crosscare.eu/selectieprocedure/ en https://crosscare.eu/meld-jouw-zorginnovatie-aan/.

Voor specifieke vragen omtrent deze oproep om mee te werken aan het project rondom Het voorkomen van Valincidenten bij intramuraal wonende ouderen kan je contact opnemen met Chantal van Spaendonck: chantal@cic-westbrabant.nl

Ook interessant