Health Deal ‘stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’

19 maart 2018

Afgelopen donderdag 15 maart 2018 tekenden het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van VWS, VitaValley en 11 andere zorgpartijen, de Health Deal ‘stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Hierin beloven de deelnemers zich in te zetten voor het toegankelijk(er) maken van e-health instrumenten voor alle Nederlanders.

 

In 2020 gebruikt 10% van Nederland e-health voor persoonlijke preventie

Dit is één van de doelstellingen uit de Health Deal overeenkomst. Online informatie kan zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen en zo de levenskwaliteit van patiënten verhogen en de zorgkosten verlagen. E-health instrumenten stimuleren mensen op een leuke en effectieve manier om met hun gezondheid bezig te zijn. Denk ook aan gamification, waarbij mensen spelenderwijs gemotiveerd worden om hun gedrag te veranderen.

 

“Als gezondheidsfondsen maken we ons sterk voor een gezonder leven voor iedereen. Via e-health kunnen we burgers inzicht in hun gezondheid te geven. Het breed beschikbaar stellen van dergelijke instrumenten juichen we dan ook toe.” - Katja Geffen, manager Zorg & Innovatie Nierstichting, namens de Gezondheidsfondsen.

“E-health kan helpen om gezond gedrag te stimuleren en mensen meer regie te geven over hun gezondheid. Dat sluit goed aan bij de rol van de huisarts, die zijn patiënten dicht bij huis preventief onderzoek en advies biedt.” - Geert-Jan van Loenen namens Landelijke Huisartsen Vereniging.

 

Ondanks de mogelijkheden van e-health, zijn er ook knelpunten

De deelnemers van de Health Deal onderschrijven de volgende knelpunten waardoor e-health nog niet voor alle Nederlanders toegankelijk is:  

 • De kwaliteit en betrouwbaarheid van healthchecks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking.
 • De financiering ervan. Is het de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument die hiervoor dient te betalen?
 • De gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

 

Brede toepassingen van effectieve zorginnovaties op weg helpen

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere (private) partijen. Namens Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS, tekende Secretaris-Generaal Erik Gerritsen afgelopen donderdag de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’.

 

Meer informatie

De programmadirectie van de Health Deal overeenkomst is ondergebracht bij ANBI Stichting VitaValley; partner van Zorginnovatie.nl. Raadpleeg voor aanvullende informatie de website van VitaValley of neem contact op met Tessa de Leede (communicatieadviseur VitaValley): tdleede@vitavalley.nl / 06-43219512.

Zie hier de volledige tekst van de Overeenkomst 'Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health'.

 

Betrokken partijen

In de Health Deal nemen de volgende partijen deel: 

 1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Pharos
 4. Menzis
 5. Hartstichting
 6. Diabetes Fonds
 7. Longfonds
 8. Nierstichting
 9. Nederlands Huisartsen Genootschap
 10. Landelijke Huisartsen Vereniging
 11. NIPED
 12. NPHF federatie voor gezondheid
 13. Institute for Positive Health
 14. Stichting VitaValley

 

Ook interessant