Subsidieregelingen ZonMw COVID-19 onderzoeksprogramma

06 mei 2020

ZonMw heeft het COVID-19 Programma opengesteld voor het indienen van aanvragen. Deze subsidieoproep richt zich op 2 van de 3 aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling en 2. Zorg en preventie. Voor aandachtsgebied 3 volgt binnenkort een andere oproep.

Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Het doel van aandachtsgebied 1 is het opleveren van kennis voor de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.


Aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

Het doel van aandachtsgebied 2 is om urgent onderzoek binnen de drie thema's direct mogelijk te maken. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling van epidemiologische modellen en inventarisaties.

 

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde Universitair medische centra, niet-academische ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.

Subsidiehoogte en belangrijke datums

Per project is maximaal € 500.000 beschikbaar. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden. Projectideeën kunnen tot en met 14 mei 2020, 14.00 uur worden ingediend. Uitgewerkte subsidieaanvragen kunnen vervolgens worden ingediend tot en met 15 juni 2020, 14.00 uur. Gehonoreerde projecten moeten uiterlijk 30 juli 2020​ van start gaan.

Wil je meer informatie over het aanvragen van deze regeling?
Neem contact op met Koen Lammers, innovatieconsultant Boonstoppel Subsidie advies,  k.lammers@boonstoppel.org.

Bron: ZonMw

Ook interessant