Zorginnovatie.nl wordt geadopteerd door Health~Holland

19 juni 2018

​Vanaf 1 juli 2018 zal Zorginnovatie.nl onder de paraplu van Health~Holland verder gaan. Health~Holland is het uitvoerend bureau van de Topsector Life Sciences & Health (LSH), één van de negen Topsectoren die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangewezen als een toonaangevende sector.

 

Ernst Nagel, Operations Director Health~Holland, ziet de adoptie van zorginnovatie.nl als een mooie kans om zorginnovaties in Nederland te helpen opschalen: “De Topsector Life Sciences & Health kijkt ernaar uit de succesvolle community Zorginnovatie.nl door te ontwikkelen binnen de Health~Holland branding en zodoende de regionale zorginnovaties nog meer podium te bieden.”

 

Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie

 

Health~Holland zet zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Zij initiëren en stimuleren multidisciplinaire publiek-private partnerschappen om zodoende innovatie te versnellen. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan.

Met Zorginnovatie.nl kan Health~Holland haar missie kracht bijzetten. Waar de Topsector LSH de middelen en het netwerk heeft om innovaties op te schalen, heeft Zorginnovatie.nl inzicht in aanwezige innovaties en ontwikkelingen op de markt. Zorginnovatie.nl is ervan overtuigd dat de adoptie door Health~Holland vele kansen biedt voor de doorontwikkeling van het platform en hiermee de meerwaarde voor innovators, zorginstellingen en andere zorginitiatieven vergroot. Binnen het ecosysteem van Zorginnovatie.nl zullen de huidige regiopartners overigens nog steeds betrokken blijven.

 

"Met veel vertrouwen dragen wij hét platform voor zorginnovatie over aan de Topsector Life Sciences & Health, zodat de verbinding tussen bedrijfsleven en zorg nog meer inhoud krijgt. De afgelopen jaren hebben wij met alle innovatieregio's in Nederland laten zien dat we met elkaar de enorme innovatiekracht van Nederland kunnen verbinden aan de uitdagingen voor de zorg van morgen. Bijna 700 innovaties en meer dan 3000 innovatoren zijn gebundeld op Zorginnovatie.nl. Een prestatie die zonder de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet mogelijk was geweest." aldus Marc Kalf, Voorzitter van de Stichting Zorginnovatie Nederland.

 

Verbinden en versnellen


Zorginnovatie.nl heeft tot doel innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Daarom verbindt Zorginnovatie.nl bestaande structuren en innovatienetwerken in de zorg. Het platform stimuleert snelle kennisdeling en intensieve samenwerking met relevante stakeholders. Juist door te werken met partners in verschillende domeinen en regio’s creërt Zorginnovatie.nl meerwaarde voor ondernemers in de zorg.

Het team van Zorginnovatie.nl kijkt ernaar uit om ook vanonder de paraplu van Health~Holland de innovatiekracht van ondernemers en zorgaanbieders verder te versterken, samenwerkingen te stimuleren, innovaties te versnellen en werkgelegenheid te bevorderen.

Ook interessant