Zuid-Holland investeert in zorgtechnologie

30 december 2019

Apps die je ondersteunen bij het omgaan met diabetes, een Virtual Reality-bril voor mensen met een psychische stoornis, een matras dat in de gaten houdt hoe het met patiënten gaat. Het zijn technische oplossingen die mensen regie geven over hun gezondheid, helpen bij het herstel van patiënten of zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse werk. Deze technologische oplossingen verbeteren de zorg en houden de zorg betaalbaar.

Zuid-Holland kent tal van innovatieve bedrijven die dit soort technologische oplossingen bedenken. Toepassing in de praktijk op grote schaal gebeurt helaas nog onvoldoende. De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten via het Innovatieprogramma Zorgtechnologie in op meer samenwerking tussen en ondersteuning van de bedrijven in deze sector. Dat doen zij onder andere door bedrijven te koppelen aan field- en livinglabs en bijeenkomsten te organiseren rond sectorbrede thema’s zoals cybersecurity. Zij doen dat samen met de provincie Zuid-Holland, TNO, Medical Delta en InnovationQuarter.

Voor bedrijven die zorgproducten ontwikkelen is het vaak lastig om ze in grote hoeveelheden op de markt te brengen. Meer nog dan ‘gewone’ producten moeten medische producten een uitgebreide testfase in de praktijk doorlopen en goedkeuring ontvangen voordat het verkocht mag worden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet voor ieder bedrijf, vaak startups, te dragen. Ook vergoeding via de zorgverzekering is een ingewikkeld proces dat groei in deze sector bemoeilijkt.

Samenwerking geeft sector boost

Wethouder Bas Vollebregt, portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de MRDH: “De zorgsector in Zuid-Holland doet het heel goed, maar het netwerk is erg versnipperd. Samenwerking tussen bedrijven, fieldlabs en living labs en zorgverleners kan innovatie in de zorgsector verder helpen. Door de samenwerking tussen deze partijen financieel te ondersteunen, krijgt innovatie in deze sector een flinke boost. Ondernemers met een goed nieuw product kunnen in co-creatie met living labs, field labs en zorgverleners hun product beter testen en sneller op de markt krijgen. Goedlopende bedrijven trekken weer andere bedrijven aan en zo ontstaat een goed vestigingsklimaat in de regio.”

Een bedrijf dat de teststadia van hun product al heeft doorlopen, is Momo Medical. Zij brachten een sensormat voor matrassen van ziekenhuisbedden op de markt. Deze sensormat helpt bij het voorkomen van doorligwonden bij patiënten. Via de sensoren krijgt het medisch personeel signalen om patiënten tijdig te helpen met verliggen. Het Delftse bedrijf wil nu samen met het Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK in het Reinier de Graaf Ziekenhuis hun product verder testen en evalueren voor gebruik in operatiekamers. Dit is een voorbeeld van een project dat ingediend kan worden bij het innovatieprogramma.

Investering van 9 ton

Eerder zetten MRDH, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO al andere innovatieprogramma’s op. Inzet hierbij is het versterken van de fieldlabsamenwerking in de regio, bijvoorbeeld om de maakindustrie te stimuleren en bedrijven die actief zijn rondom energie en klimaat te ondersteunen. Vanuit de MRDH is voor het programma Zorgtechnologie €900.000,- beschikbaar gesteld. 

Bij het programma Zorgtechnologie zijn momenteel verschillende bestaande field- en livinglabs aangehaakt, waaronder de vijf Medical Delta Living Labs en het Dutch Optics Center van TNO. Daarnaast zijn onder andere de zorginstellingen Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft, Rijndam Revalidatie Rotterdam en Basalt Revalidatie betrokken. In het netwerk delen de betrokken partijen de resultaten van de projecten. Door deze ervaringen uit te wisselen, verstevigen de bedrijven en zorginstellingen in de regio hun innovatiekracht.

In januari gaat het programma van start. Het streven is om in april financiering aan concrete projecten toe te kennen.

Ook interessant