HANNN ondersteunt regiegroep Personalized & Customized Health

17 oktober 2017

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) presenteerde in september een adviesrapport over het thema Personalized & Customized Health in Groningen. De belangrijkste aanbeveling die zij hierin doen is het instellen van een regiegroep door de provincie met partijen die én belang én doorzettingsmacht hebben bij de vormgeving van persoons- en klantgerichte zorg. Healthy Ageing Network Northern Netherlands gaat deze regiegroep ondersteunen.

 

 

Eigen regie van burger centraal in lange-termijn-visie

Noord-Nederland staat voor de belangrijke opgave om – ondanks toenemende vergrijzing, bezuinigingen en krimp – de zorg in plattelandsgebieden kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Hoe kunnen maatwerk zorgconcepten en slimme technologie hier een rol in spelen? Over die vraag heeft de SER Noord-Nederland de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd. SER NN concludeert uit die gesprekken dat zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven samen vorm moeten geven aan Personalized & Customized Health in Groningen.

De regiegroep die voorgesteld wordt, heeft vooral een aanjaagfunctie en krijgt de opdracht om een gedragen lange-termijn-visie te ontwikkelen, waarbij de eigen regie van de burger centraal staat.

Hierbij zijn drie kritische succesfactoren gedefinieerd:

 1. Formuleer een gedeelde lange-termijn-visie/-doelstelling over de wijze waarop gezondheid en zorg in Groningen vorm moeten krijgen en de bijbehorende bestuurlijke strategische agenda.
 2. Stel de (eigen regie van de) burger centraal en niet de technologie, het product of de dienst.
 3. Toon bereidheid tot samenwerking en acceptatie regie. Samenwerken is niet hetzelfde als samen praten; het moet leiden tot samen presteren. Hierbij hoort dat men elkaar iets gunt, elkaar durft te vertrouwen en regie accepteert.

 

 

Aanstelling regiegroep

Gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar hebben het advies van de SER NN overgenomen. Zij hebben professor Folkert Kuipers gevraagd leiding te geven aan dit proces. Kuipers is voormalig decaan en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Hij is goed ingevoerd in wereld van de zorg en de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen. Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) verzorgt de ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden van de regiegroep.

De regiegroep moet eerder genoemde opdracht voltooien, onder andere door:

 • Initiatieven los te trekken en te faciliteren, die een bijdrage leveren aan het beoogde doel.
 • Een strategische ontwikkelagenda op te stellen voor een aanpak die gericht is op meer duurzame (ouderen-) zorg in de eigen omgeving, onder andere door:
  • het faciliteren van lokale en subregionale pilots;
  • het opzetten van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (een digitaal hulpmiddel voor de patiënt met alle medische gegevens);
  • het faciliteren van MKB en scholing in de zorg.

De missie van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van Healthy Ageing. Daarmee is het een logische keuze om de ondersteuning van de regiegroep bij HANNN onder te brengen.

 

 

Ook interessant