Genomineerden Health Valley Bridge Prijs 2020 bekend: breng je stem uit op jouw favoriet!

28 februari 2020

Tien zorgorganisaties uit heel Nederland streden op vrijdag 21 februari met een project over Robotica of Blockchain voor een plek in de finale van de Health Valley Bridge Prijs 2020. De multidisciplinaire jury koos Het Oogziekenhuis Rotterdam en Microbiome Center NL als winnaars. Overige aanwezigen bij de pitchdag kozen FPC de Oostvaarderskliniek uit als winnaar van de Wildcard. Deze 3 innovatieve projecten gaan door naar de finale op 12 maart tijdens het Health Valley Event in Pathé in Nijmegen.

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Voor centrale retinale aderocclusie bestaat geen adequate behandeling, waardoor deze patiënten nu vaak slechtziend of zelfs blind worden. Bij een vergelijkbaar probleem in de hersenen, een herseninfarct, wordt getracht het stolsel op te lossen. Dit willen ze nu ook proberen voor het oog, maar dit kan alleen met een robot, omdat via een heel klein vaatje in het oog gedurende 10 tot 30 minuten een geneesmiddel geïnjecteerd moet worden. De Preceyes-robot onderdrukt de menselijke tremor en maakt daarmee deze lange infusietijd mogelijk. Hiermee proberen ze bij dit gespecialiseerde ziekenhuis een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen om blindheid te voorkomen.

Microbiome Center NL

Het Microbiome Center gebruikt een losstaande blockchain om microbioom-behandelingen door artsen mogelijk te maken. Professioneel werken met microbioom en probiotica is een medische innovatie waar elke chronische patiënt baat bij heeft, maar organisatorisch is het een uitdaging. Gebruikers vragen om verbindingen met andere medische platforms. Dit project legt een koppeling voor arts en voor cliënt, waardoor de patiënt meer data-regie krijgt en de zorg efficiënter wordt. Zo wordt een belangrijke drempel voor blockchain-gebruik in de zorg weggenomen.

Wildcard: FPC de Oostvaarderskliniek

Eenzaamheid is een wetenschappelijk aangetoonde risicofactor voor recidive in delictgedrag. Tbs-patiënten zijn vaak eenzaam als ze terug de maatschappij in gaan. Hun sociale netwerk heeft hen na hun lange detentie en behandeling vaak in de steek gelaten en ook de maatschappij staat niet met de armen open klaar om ze te ontvangen. Het doel is daarom om tbs-patiënten in hun resocialisatieproces te ondersteunen met een sociale robot, genaamd Maatje, en de effecten hiervan wetenschappelijk te onderbouwen ten behoeve van het forensisch veld.

Stem op jouw favoriet

Het publiek is nu aan zet om te bepalen welk project het meest veelbelovend is en de prestigieuze Health Valley Bridge Prijs 2020 ontvangt. Het bedrag van € 15.000 euro dat eraan verbonden is mede mogelijk gemaakt is door de sponsorbijdragen van Health Valley Netherlands, Academy het Dorp en Ledger Leopard. De publieksstemming is geopend, dus stem op jouw favoriet! Je kunt jouw stem uitbrengen op jouw favoriete genomineerde op de website van Health Valley Event tot dinsdag 10 maart 18.00 uur (CET). De winnaar wordt bekend gemaakt met een uitreiking van de prijs op 11 maart 2020 tijdens het Health Valley Event in Pathé Nijmegen (plenaire programma van 14.00 - 16.00 uur in zaal 1). 

Health Valley Bridge prijs

De Health Valley Bridge prijs is speciaal voor zorgaanbieders, actief in cure en/of care, die met andere bedrijven werken aan innovatieve projecten die op patiënten gericht zijn. Voor 2020 zijn dat de projecten die vallen onder Robotica of Blockchain. In 2019 werd de prijs voor de eerst keer uitgereikt door Health Valley, het grootste zorginnovatienetwerk van Nederland. 

Benieuwd wat de prijs kan opleveren? Bekijk het filmpje over de Health Valley Bridge Prijs 2019 winnaar: Robosculpt van het Radboudumc. 

[video:https://www.youtube.com/watch?v=OiA30NcM_UQ&feature=emb_title]

Bron: Health Valley

Ook interessant