Subsidieoproep: publiek-privaat onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid

26 april 2018

Health Holland (Topsector LSH), de Hartstichting, NWO, ZonMw en het Netherlands eScience Center slaan de handen ineen met de ontwikkeling van het publiek-privaat onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid. Dit doen zij in samenwerking met het onderzoeksplatform Commit2Data. Doel van het programma is het ontwikkelen van (nieuwe) verbindingen tussen de gezondheid- en levenswetenschappen, data science en de creatieve industrie ten behoeve van de preventie en vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten. 

 

4 tot 6 onderzoeksprojecten van € 1,5 miljoen t.b.v. preventie en vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten

Het programma bestaat uit 4 tot 6 publiek-private onderzoeksprojecten met een omvang van circa €1.5 miljoen per project. Ieder project is gericht op het beantwoorden van een belangrijk vraagstuk met betrekking tot de preventie en vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten, en onderbouwt met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science en de creatieve industrie. De Kennis en Innovatie Agenda ICTHealth HollandClickNL en de principes van vitaal functioneren en positieve gezondheid vormen inhoudelijk de leidraad voor de diverse onderzoeksprojecten.

 

Vorming publiek-private consortia op 2 en 3 juli 2018

Op 2 en 3 juli 2018 is er een werkbijeenkomst om publiek-private consortia de gelegenheid te geven zich (verder) te vormen en stappen te zetten richting een projectvoorstel. De bijeenkomst is bedoeld om stakeholders te verbinden en helpen om aansluiting te vinden bij de nog te vormen, of reeds bestaande, consortia. Daarnaast dient de bijeenkomst om ideeën op te halen, zowel voor de stakeholders zelf, als voor de initiatiefnemers ten behoeve van de verdere uitwerking van deze subsidieoproep. De definitieve subsidieoproep zal dan ook pas na de werkbijeenkomst worden opengezet.

Wie kunnen er deelnemen?

Publiek-private consortia die in aanmerking komen voor subsidie bestaan minimaal uit twee universitaire vakgroepen, een bedrijf of maatschappelijke organisatie, burgers of patiënten en minimaal één eScience Research Engineer. Onderstaande (functie)groepen vallen binnen de doelgroep van de werkbijeenkomst:

  • Wetenschappers o.a. uit de geneeskunde, gezondheidswetenschappen, levenswetenschappen, ICT, wiskunde, sociale en geesteswetenschappen.
  • Bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich in dit veld bewegen.
  • Zorgverleners (eerste en tweede lijn).
  • Burgers en patiënten.

Aanmelden kan tot 15 mei 2018

Via dit aanmeldformulier kan je je inschrijven voor de werkbijeenkomst op 2 en 3 juli. Deelname is gratis en de locatie volgt zo snel mogelijk. Naar alle waarschijnlijk is dit evenement inclusief één overnachting.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Inge Valstart van ZonMW (valstar@zonmw.nl) of raadpleeg de website

 

Ook interessant