Overijsselse zorginstellingen dagen innovatoren uit

26 juli 2017

Zorginstellingen uit Overijssel zetten de deuren open en dagen ondernemers uit om na te denken over zorgoplossingen. Dat gebeurt in het driejarige project ‘Specialistische zorg thuis’. De centrale vraag in het project is: welke innovaties en afspraken moeten we ontwikkelen om de patiënt het beste thuis te kunnen behandelen?

De verschuiving van zorg vanuit de zorginstelling naar zorg bij de patiënt thuis houdt in dat er oplossingen ontwikkeld moeten worden rondom de thema’s Informatievoorziening op afstand, Diagnose op afstand en Behandeling op afstand. Om innovaties succesvol te organiseren, wordt bovendien gekeken naar andere essentiële succesfactoren zoals logistieke uitdagingen, de verandering voor het beroepenveld en de veiligheid van data-uitwisseling.

 

Concrete case: stolzorgportal

Een voorbeeldcase binnen het project is het stolzorgportal. Het meten van bloedstollingswaarden is voor veel trombosepatiënten een terugkerend en tijdrovend ritueel. Momenteel sturen veel trombosepatiënten de waarden wel al zelf door naar de Trombosedienst. Maar het is nog altijd noodzakelijk om medicatieadvies via de zorgverlener te verkrijgen. Om dit makkelijker te maken is het stolzorgportal ontwikkeld. Door middel van een slim algoritme geeft het portal aan of en zo ja welke medicatieverandering noodzakelijk is.

Om deze en andere cases verder te kunnen ontwikkelen gaan verschillende partijen de komende drie jaar aan de slag. Onderdeel van het initiatief zijn Isala, RAV IJsselland, Universiteit Twente, Roessingh Research and Development, Roessingh Centrum voor Revalidatie, Vogellanden centrum voor revalidatie en bijzonder tandheelkunde. Om innovatiegericht zorg op afstand te bevorderen en om vraag en aanbod van zorginnovatie op elkaar af te stemmen, is het innovatiecluster Health Innovation Park als kartrekker in het project actief. Gezamenlijk zoeken de partijen door middel van onder andere netwerksessies, matchmaking en kennisdeling verbinding met het MKB. Het project heeft Europese EFRO subsidie ontvangen om het project tot uitvoer te brengen.

 

Interesse in dit project?

Ben jij ondernemer met een innovatie op het gebied van ICT en eHealth? Dan staat de samenwerking open voor jou! Voor meer informatie over het initiatief kun je terecht bij Els Reeuwijk.

 

Ook interessant