Innovatiecafé 'Duurzaam implementeren' trekt veel bezoekers

03 juli 2020

Het eerste online Innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl op donderdag 25 juni 2020 kon rekenen op veel belangstelling. De netwerkbijeenkomst die als gevolg van de COVID-19 maatregelen dit keer virtueel was georganiseerd, werd door 80 deelnemers bijgewoond. Thema van de diverse presentaties was hoe je ervoor zorgt dat zorginnovaties die je nu implementeert, duurzaam blijven.

Gelle Klein Ikkink, Programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing bij het ministerie van VWS verzorgde de opening van de bijeenkomst. Hij benoemde de coronacrisis als kans om de actuele versnelde ontwikkelingen in e-health vast te houden. De druk op de arbeidsmarkt bestond al; de huidige 1,5 meter-zorg vraagt ook om meer zorg op afstand. Die moet worden verankerd in werkprocessen, ook om voorbereid te zijn op een  tweede golf van het virus.

Beeldschermafbeeling van het virtuele Innovatiecafé van 25 juni 2020

 

Durf te kiezen

Rob Kimpen is als implementatie-expert onder meer actief als implementatie- en opschalingscoach voor Zorg voor innoveren. Zijn tips voor duurzaam innoveren komen voort uit zijn lange ervaring binnen de zorg. Hij nam het innovatiecafé zelf als voorbeeld: 80 mensen die op hetzelfde moment via beeldbellen contact hebben. Maar vier jaar geleden was dat nog een echte uitdaging.

Rob formuleerde een viertal 'onderleggers' voor implementatie.

1. Vertrouwen in de technologie
Binnen de huidige techniek is bijna alles mogelijk en deze wordt ook steeds toegankelijker en goedkoper. Toch loopt Nederland in Europa achter in de inzet van e-health.

2. Dagelijks leven thuis en de zorg dichter bij elkaar te brengen
 Wat we thuis aan data over onszelf verzamelen, zou ook voor de zorg beschikbaar moeten zijn.

3. Loslaten van oude paradigma's en richten op de toekomst
Zorg op afstand wordt door sommige zorgprofessionals afgewezen als onpersoonlijk terwijl groepen gebruikers het juist ervaren als intiemer dan face-to-face contact.

4. Overheid, ondernemers, clienten en eindgebruikers moeten willen samenwerken aan de implementatie van e-health

Verder geeft Rob aan voor succesvolle implementatie aan dat het belangrijk is dat organisaties hun visie, missie, ambities en kernwaarden opnieuw bekijken en bepalen waar ze innovatie kunnen integreren. Daarnaast moeten ze slim financieel handelen, klantgericht zijn, e-health integreren in de dagelijkse zorg en zorgen voor een helder leer- en groeiperspectief. De derde pijler is het ideale team om innovaties succesvol te maken: de driehoek van klant, specialisten die de vertaling van inhoud naar techniek kunnen maken, en techneuten die de ontwikkeling van idee tot eindproduct willen ondersteunen.

Afsluitend benadrukte Rob het belang van durven kiezen. Bij implementatie van innovaties vallen sommige opties af, ook als je er al in hebt geïnvesteerd.

Wat het de cliënt kan opleveren 

In 2015 begon Marente al met het implementeren van beeldbellen. Dit kwam helaas niet van de grond. De reden hiervan is dat de zorgmedewerkers zelf naar cliënten toe moesten om het beeldbellen uit te leggen. Dit kost simpelweg teveel tijd voor Marente. Vorig jaar is Marente opnieuw begonnen en met succes!

Inge Nipshagen, projectmedewerker Marente over succesvol implementeren van beeldbellen: "We hebben een centraal beeldzorg team opgezet. Dit team bestaat uit verpleegkundige voor wie het werk te zwaar is geworden, zij leggen het beeldzorg bellen uit aan cliënten online. Op deze manier gaat hun expertise en ervaring ook niet verloren, want anders wellicht het geval was geweest."

Lees het interview met Inge Nipshagen dat Zorg voor innoveren eerder met haar had.

Alle partijen aan een ronde tafel

Manuela Joore en Carl Moons zijn werkzaam voor Health Innovation Netherlands (HI-NL). Zij presenteerden hun not-for-profit organisatie die als missie heeft een leidende publiek-private infrastructuur te worden waarin alle belanghebbenden samenwerken bij de implementatie van veilige, waardevolle, betaalbare en doelmatige innovaties van medische hulpmiddelen. HI-NL is betrokken bij subsidieprogramma’s, waaronder IMDI en coacht zorginstellingen, regulators en onderzoekers naar optimale subsidieaanvragen om de kwaliteit van onderzoek naar medische hulpmiddelen te verbeteren.

Sinds vorig jaar organiseert de organisatie ‘ronde tafels’ voor innovatoren, die als doel hebben innovaties zo snel mogelijk binnen zorg in te kunnen zetten. Voorafgaand aan dergelijke bijeenkomsten, die nu tijdelijk op afstand plaatsvinden, is er een inventarisatie van claims door onderzoekers uit universitaire medische centra. Daarin worden bewijzen voor de veiligheid en effectiviteit van de innovatie beoordeeld. Bij de uiteindelijke ronde tafel-bijeenkomst zitten de innovator, zorgprofessionals, patiënt / eindgebruiker, overheid en verzekeraars bijeen, in een samenstelling op maat voor de te bespreken innovatie. De innovator verzorgt daarin een pitch, gevolgd door de bevindingen van de onderzoekers en eventueel antwoorden van de innovator op hun vragen.

Het tweede deel van de bijeenkomst is besloten; zonder de innovator bespreken de andere teamleden dan de innovatie. Resultaat daarvan is uiteindelijk een rapport, de innovation guide, die de volgende stappen adviseert. Daarna kan HI-NL helpen bij aanvullend onderzoek of de implementatie.

Manuela en Carl benadrukten het unieke karakter van de ronde tafels, waarbij alle belanghebbenden integraal overleggen in plaats van na elkaar of parallel. Aan de organisatie van deze ronde tafels zijn voor de innovator kosten verbonden.

Het innovatiecafé werd afgesloten met de beantwoording van een aantal vragen van deelnemers door de sprekers waarna een deel van hen de digitale lobby gebruikte om nieuwe contacten te leggen en bestaande te versterken.

In oktober is het volgende innovatiecafé. Ben jij erbij?

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019