5e Mobile Healthcare Innovation café | co-creatie en co-implementatie in de leefomgeving

26 juni 2020

We hebben een missie: vijf jaar langer in goede gezondheid leven en een afname van de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen. Voor het realiseren van deze missie zijn kennis en technologie niet genoeg. Samenwerking is van groot belang voor de missiegedreven innovatie van de gezondheid en zorg. Tijdens de vijfde editie van het online congres Mobile Healthcare Innovation Café (23 juni 2020) werd gesproken over co-creatie en co-implementatie met de eindgebruiker in diens leefomgeving.

Kirsten van Spronsen, GROZ vertelt hoe bewoners, zorgprofessionals, ziekenhuizen en bedrijven de handen ineen slaan om de missie voor elkaar te krijgen: "GROZ is opgezet om bewonersinitatieven, die de wijk gezond houden of maken worden gesupport. Dat de juiste initiatieven door bewoners, die soms al tien jaar geleden zijn gestart worden omgezet in een structurele verandering."

Zorginnovatie vindt veelal in de regio plaats met zorgverleners die samenwerken aan betere zorg. Samenwerking begint met goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. Regionale opschalingscoalities zijn nodig om de zorg betaalbaar en beheersbaar te houden. Wat is hier voor nodig? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Wat wordt er al in de regio gedaan, wat moet er nog meer gebeuren? Na 1 uur en 8 minuten in de video van het innovatiecafé schuiven, Jelle van der Weijden van UEB, Marcel de Pender van Slimmerleven, Health Chris Doomernik van Health Valley aan als gast als gesprekspartner over het onderwerp GROZ, het omgekeerde van zorg en de rol van regio's. 

Heb je het innovatiecafé gemist? Bekijk de video terug! 

[video:www.youtube.com/watch?v=wrJR88VkO8o&t=713s]


Bron: Health Valley

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019