Bemachtig een ZorgTech voucher!

07 juli 2020

Uiterlijk 22 september kunnen projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, een aanvraag indienen om een ZorgTech voucher te bemachtigen. Afhankelijk van de financieringsbehoefte is er naar verwachting ruimte voor nog zo’n vier projecten.

De projectconsortia die een voucher toegekend krijgen, starten 1 november met hun project. Met de vouchers kunnen zij de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Naast een financiële bijdrage ondersteunt het programma met begeleiding en publiciteit.

Net als in de eerste ronde kunnen de vouchers aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden bestaande uit tenminste een bedrijf, een zorgorganisatie en een field-, living- of innovatielab. Ook individuele partijen kunnen hun interesse kenbaar maken. Het innovatieprogramma helpt hen waar mogelijk geschikte partners te vinden om een gezamenlijke aanvraag te kunnen indienen.

ZorgTech

Nieuw: pitchdagen voor feedback in augustus

De voorwaarden en selectiecriteria voor het programma blijven ongewijzigd en zijn te vinden op de programmasite. Om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de projectconsortia, is het beoordelingsproces iets aangepast. Veel consortia willen in aanloop naar de indiening graag sparren of hun project passend is en waar ze de aanvraag kunnen optimaliseren. Die gelegenheid is er: in augustus kun je je als consortium inschrijven op een van de pitchdagen om je aanvraag in wording aan het programmateam voor te leggen en de feedback mee te nemen in het opstellen van de definitieve aanvraag.

Op zoek naar samenwerkingspartners in de regio

In de eerste ronde dienden dertien projectconsortia een aanvraag in. Zes daarvan ontvingen een voucher en zijn sinds juni gestart met hun project. Van de indieners kwam het merendeel uit Delft en Rotterdam. Voor de tweede ronde dagen we vooral ook partijen elders uit de provincie Zuid-Holland uit om een aanvraag in te dienen. Hiermee hopen we de kennisuitwisseling en ecosysteemontwikkeling in de regio zoveel mogelijk te bevorderen.

Schaalbaarheid belangrijk selectiecriterium

Het programma ZorgTech is bedoeld om technologische oplossing voor de gezondheidszorg te ondersteunen bij een snelle en succesvolle marktbetreding. Om die reden wordt er in het beoordelingsproces veel aandacht besteed aan de mate waarin de oplossing breder toegepast kan worden en de gewenste uitkomsten van het project bijdragen aan de opschaling en/of implementatie van de oplossing. De samenwerking tussen de partners uit het projectconsortium moet het vertrouwen geven dat deze aan opschaling kan bijdragen. Consortia waarin de uiteindelijke klanten, patiënten, zorgprofessionals en/of gebruikers van de technologische oplossing sterk vertegenwoordigd zijn, maken eerder kans op toekenning.

Aansluiting bij actuele thema’s en ontwikkelingen

De technologische oplossingen waar vouchers voor beschikbaar zijn, moeten inspelen op actuele maatschappelijke thema’s, zoals zorg dichterbij de mensen (thuis), regie over gezondheid en ondersteuning van zorgprofessionals tijdens toenemende druk op de gezondheidszorg. Wat in de eerste ronde vooral opviel, is dat de meeste technologische oplossingen gericht zijn op het ondersteunen van zorgprofessionals en in het bijzonder de zorgprofessionals in ziekenhuizen. Voor de tweede ronde dagen we projectconsortia uit om ook te komen met oplossingen voor het dichterbij de mensen brengen van zorg, en oplossingen voor het sociaal domein. Gemeenten staan onder druk in de ondersteuning van hun inwoners bij toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Denk aan oplossingen voor mantelzorgondersteuning, jeugd en gezin en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

Partners van het ZorgTech-programma zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta.

Indienen is nu mogelijk via de programmasite van InnovationQuarter.

Ook interessant