Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019

Wat kan de Slaaprobot van Somnox betekenen in de zorg? En dan speciaal in de zorg voor oudere en/of mensen met een verstandelijke beperking? Ruim twintig zorgverleners, zorg- en innovatiemanagers deelden slaaprobot-ervaringen met elkaar. Doel van de dag was te komen tot diverse onderzoeksvragen. Gastheer op dinsdag 24 september 2019 was Het Zorgspectrum in Vianen.

Canvas

De deelnemers in Vianen brainstormden in drie groepen. Deelnemers uit de ouderenzorg en uit de zorg voor verstandelijk beperkte mensen. Een overzichtelijke canvas A3 vormde de leidraad. Vragen als: wat is het probleem? voor wie? wat zijn de gevolgen daarvan? leidden tot rijke en inspirerende uitwisselingen.

Ouderenzorg

De Somnox Slaaprobot was aanvankelijk ontworpen voor de consument. Nu wilden de ontwikkelaars ook vragen ophalen in de zorg. Vanuit de ouderenzorg kwamen als voorbeeld deze problemen naar boven:

  • een omgekeerd dag/nachtritme
  • onrust overdag
  • ’s nachts niet of nauwelijks slapen met als gevolg daarvan:
  • uitputting overdag evenals vallen, driftig zijn, afvallen, onrustig zijn.

Een deelnemer vertelde: “Roepgedrag overdag komt voor om onrust te uiten. Wij zien dat bij mensen die door een hartaanval in een rolstoel terecht zijn gekomen. Bij mensen die heel actief waren vóór het hartinfarct. Zou een Slaaprobot hun overdag ontspanning kunnen brengen? Dat zou ook rust brengen voor de omgeving.”

En: “Je moet eerst de diagnose goed kunnen stellen. Je moet weten tegen welke vijand je vecht. Daarmee kun je verder en kun je onderzoeken wat een Slaaprobot brengt.”

Zorg voor verstandelijk beperkte mensen

Zorginstellingen voor mensen op leeftijd zijn verder met het vaststellen van slaapproblemen. Toch gebruiken zij een Somnox Slaaprobot nog niet bij cliënten. Een deelnemer lichtte dit toe: “Bij ons zijn twaalf slaaprobots eerst uitgezet bij het personeel. Zo kunnen zij ervaren hoe de techniek werkt. Toen kwam overigens onbedoeld aan het licht dat veel personeel slecht slaapt. Met als goed gevolg dat daar nu aandacht voor is. En dat werkt positief. De bereidheid van de medewerkers om met de Slaaprobot te werken groeit!”

Meer weten over slapen

Iedereen was het erover eens, dat meer kennis over slapen helpt. Wat doet slaap voor je gezondheid? Wat gebeurt er als je niet of te kort slaapt? Welke fasen bestaan er in een gezonde slaap? Medewerkers van zorginstellingen maar ook cliënten zelf en hun familieleden denken anders mee als zij meer weten. Kennis delen helpt.

Eerste zorgonderzoek

Begin 2019 kwam slaaprobot Somnox op de particuliere markt. Al snel kwamen er vragen vanuit de zorg. Die vragen vormden voor de ontwikkelaars aanleiding om de zorg te verkennen. Eva, student management in de zorg aan de Hogeschool Utrecht, presenteerde in Vianen de eerste onderzoeksresultaten. Gedurende vijf maanden zijn er 88 slaaprobots ingezet door verschillende zorginstellingen. 

Enkele constateringen uit die eerste verkenning:

  • een goede voorbereiding draagt bij aan een geslaagde ingebruikname
  • de houding van de zorgprofessional beïnvloedt de acceptatie bij de cliënt
  • het vraagt tijd om aan de Somnox Slaaprobot te wennen.

Somnox en Uzelf organiseerden de bijeenkomst in Vianen. Samen zetten zij een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Somnox Slaaprobot voor de zorg.

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019