Bruggen bouwen in de community

27 oktober 2020

Vanaf 2021 gaan de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE en Design Academy Eindhoven (DAE) een unieke driejarige samenwerking aan onder de werktitel ‘Bruggen bouwen in de community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’. De samenwerking tussen de Eindhovense instellingen is gebaseerd op het gemeenschappelijk creëren van meerwaarde voor studenten van DAE en cliënten van GGzE. De organisaties beogen dat er op een creatieve, baanbrekende  manier naar mentale gezondheidsvraagstukken wordt gekeken.  Raf De Keninck, College van Bestuur en onderwijsdirecteur DAE: “Studenten zullen - samen met cliënten en medewerkers van GGzE - sociale innovaties ontwikkelen. Innovaties die de weg vrij maken voor een meer inclusieve samenleving.”

Duurzame relatie

Beide partijen zetten in op een duurzame en langere samenwerking, omdat dit bijdraagt aan het creëren van vertrouwen en een nauwere samenwerking tussen cliënten en medewerkers van GGzE en studenten van DAE. De samenwerking beslaat een aantal projecten, waaronder een jaarlijks uit te reiken GGzE Planetree Stimuleringsprijs voor een DAE-student, een inhoudelijk seminar rondom mentale gezondheid en lezingen en werkbezoeken aan diverse locaties van GGzE, waaronder Landgoed De Grote Beek. In 2022 zwermt een groep van 40/50 studenten een heel semester uit over alle onderdelen van GGzE om samen met medewerkers en cliënten concepten, ideeën en producten te ontwikkelen die ten goede komen aan degenen bij wie de mentale gezondheid het meest onder druk staat.

Bestuursvoorzitter GGzE Joep Verbugt: ”Als GGzE bouwen we samen met anderen aan een community voor mentale kracht. En daarin werken we graag samen met regionale partners. Om die reden gaan we de komende drie jaar een prachtige samenwerking aan met Design Academy Eindhoven.”

Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven, een hbo-instelling gespecialiseerd in design, wordt gezien als een van 's werelds toonaangevende ontwerpscholen, internationaal erkend vanwege zijn vooruitstrevende en gerenommeerde docenten en alumni. Al meer dan 70 jaar leidt de academie ontwerpers op om hun stempel op de toekomst te drukken door vrij en open na te denken over wat design kan bereiken, door consequent design te onderzoeken als een instrument van materiële, sociale, ecologische en kritische innovatie. Tegenwoordig is DAE de thuisbasis van een gemeenschap met vele nationaliteiten en culturen en biedt de school een omgeving waar persoonlijke perspectieven op de wereld kunnen worden vertaald in zinvolle en gedurfde voorstellen. De studenten worden hierin begeleid door een team van professionele ontwerpers, architecten, onderzoekers, schrijvers en curatoren, allen actief binnen de academie en in het werkveld.

DAE heeft nauwe banden met het bedrijfsleven en wordt al meer dan een halve eeuw op verschillende manieren ondersteund door diverse samenwerkingspartners, alumni en Vrienden.

De hulp die de school krijgt vanuit het bedrijfsleven, verenigt in DAE’s Circle of Friends, varieert van financiële ondersteuning tot intensieve onderwijsprojecten, waarbij de Vrienden nauw samenwerken met de Academie gemeenschap. Deze praktijkervaringen en de ondersteuning van nieuw talent bieden de studenten kansen die waardevolle inzichten bieden, waardoor ze zich meer bewust worden van hun positie en keuzes als ontwerper. Door middel van dit soort samenwerkingsprojecten leren studenten de potentiële sociale en economische implicaties van hun werk en de voordelen van samenwerking met experts en kennisuitwisseling te begrijpen.

GGzE

GGzE is ervan overtuigd dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze meedoen aan de samenleving. Daarom helpen we hen om hun persoonlijke talenten te ontdekken en te gebruiken. Zo helpen we mensen met psychische klachten om een stap vérder te zetten, op een manier die past bij ieders mogelijkheden en ambities. We bieden al meer dan 100 jaar de béste zorg aan mensen die kampen met psychische problemen. Elk jaar ondersteunen we meer dan 20.000 mensen, jong en oud, uit de regio Eindhoven en De Kempen en uit andere delen van het land.

Mensen komen bij GGzE om hun klachten te verminderen. Daar hebben we beproefde behandelingen voor. Maar we kijken vérder dan de klachten. Samen met de cliënt en zijn directe omgeving zetten we ons ervoor in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken. Onze ambitie is dat ieder mens mee kan doen aan het dagelijks leven, op een manier die bij hem of haar past.

Video

Kijk hier de videoboodschap:

[video:https://youtu.be/ghgLFN8Iu1Y]

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019