Innovatiecafé ‘Sociaal ondernemen’ deelt ervaringen en tips!

02 november 2020

Tijdens het tweede online innovatiecafé op 29 oktober 2020, georganiseerd in samenwerking met zorginnovatie.nl, stond het thema sociaal ondernemen centraal. Sociale ondernemers deelden hun geleerde lessen en tijdens ronde tafel gesprekken spraken deelnemers in kleinere groepen verder over specifieke thema’s. Wat waren de belangrijkste lessen van dit innovatiecafé?

Schermafbeelding van het innovatiecafé van 29 oktober 2020©Zvi

Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland, trapte af met ‘Gezondheid en Zorg’ als deel van de veranderagenda van het kabinet. Nico gaf een beeld van wat er in wijken en buurten al gebeurt. ‘Samen-management’ gebruikt bijvoorbeeld een heldere volgorde bij het oplossen van zorgvraagstukken die begint bij het talent dat in de samenleving aanwezig is.
Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning waarbij een sociale innovatie nodig is, is volgens Nico de grootste uitdaging. Want dat vraagt om loslaten van wat we kennen; het overboord zetten van sommige regels. Nico zorgde voor een persoonlijke impact door op te merken dat het werk dat innovatoren nu ondernemen ook gaat over hun eigen toekomst.

Twee sociaal ondernemers die hun ervaringen deelden met de bezoekers van het innovatiecafé waren Jan-Willem Hoogeweegen en Ingrid Zonne van Thuishulp Rotterdam en RegieThuis. Beide ondernemers zijn nog druk bezig met het verder opbouwen van hun organisatie. Thuishulp Rotterdam is ontstaan vanuit het idee om mensen uit de bijstand te helpen een rol te krijgen als mantelzorger. Een mooi idee maar financiering bleek, mede door veranderende wetgeving, een grote uitdaging. Uiteindelijk zocht Jan-Willem naar mogelijkheden bij het TV-programma ‘Dragon’s Den’. En niet zonder succes!

RegieThuis, de tweede sociale onderneming tijdens het innovatiecafé, ondersteunt mantelzorgers bij het persoonlijk, gemakkelijk en flexibel organiseren van mantelzorg. Ingrid Zonne werd door Jan-Willem betrokken om dit aansluitende initiatief uit te breiden. En dat is gelukt. De doorbraak van RegieThuis werd een feit toen ze bij de online hackathon reSTART HEALTHcare als publiekswinnaar uit de bus kwamen. En inmiddels zit RegieThuis in de testfase.

Zowel bij Thuishulp Rotterdam als RegieThuis bleken wet- en regelgeving een aandachtspunt. Iets waar (sociaal) ondernemers goed naar moeten kijken tijdens het opbouwen van hun organisatie.

Reflectie

Vanuit Zorg voor innoveren, gaven twee adviseurs van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland een korte reflectie op het verhaal van Jan-Willem en Ingrid. Gerrit Kaper (NZA) had daarbij als tip naar mogelijkheden voor vroegtijdige financiering te kijken en Hans Ossebaard (ZIN) riep op om vooral creatief om te gaan met het verbinden van diverse regelingen en het decentraliseren van zorgtaken. 

Ronde tafels

Een kernaspect van het innovatiecafé is doorgaans netwerken. Nu dat vanwege de corona maatregelen fysiek erg lastig wordt, is er een alternatief gevonden. Na de plenaire presentaties van de sociaal ondernemers, gingen de deelnemers virtueel uiteen in kleine groepen om verder te discussiëren over bepaalde thema’s of om specifieke vragen te kunnen stellen. De thema’s van de zeven tafels liepen uiteen van financiering tot wet- en regelgeving tot regionale partijen die ondernemers verder kunnen helpen. Deze tafels werden goed bezocht en gesprekken kwamen snel op gang. Zo werden tijdens de tafels individuele casussen besproken, hebben mensen kunnen netwerken en waren er levendige discussies over wat sociaal ondernemen nu precies inhoudt.

Wil jij een van de volgende innovatiecafé’s van Zorginnovatie.nl bezoeken, houd dan onze agenda in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019