Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

07 mei 2020

Op 7 april kondigde de Nederlandse regering aan dat zij € 100 miljoen beschikbaar stelt voor het overbruggen van leningen voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. Deze bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een Coronavirus Bridging Loan (COL). Deze faciliteit is ontwikkeld in het kader van een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen en TechLeap.nl, en met nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Leningen tegen gunstige voorwaarden

De regering heeft de regionale ontwikkelingsmaatschappijen gevraagd deze overbruggingskredieten tegen gunstige voorwaarden te verstrekken. Deze leningen variëren tussen € 50.000 en € 2 miljoen. Aandeelhouders of andere investeerders zullen naar verwachting 25% van de leningen boven € 250.000 medefinancieren.

Over deze leningen wordt een uniform rentepercentage van 3% betaald en worden de voorwaarden afgestemd op de doelgroep. Meer informatie over de voorwaarden is beschikbaar bij Q&A. Het doel is om aanvragen voor minder dan € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en te behandelen en binnen drie werkweken een definitief besluit te nemen over aanvragen voor meer dan € 500.000.

De COL moet worden gezien als een noodmaatregel die wordt geïmplementeerd als reactie op de economische impact van de Covid-19-uitbraak. Dit betekent dat bedrijven moeten aantonen dat ze, hoewel ze in de huidige economische crisis een lening nodig hebben, toch fundamenteel duurzame en gezonde vooruitzichten hebben. Bedrijven moeten ook de kostenreductiemaatregelen hebben geïmplementeerd die op dit moment redelijkerwijs van hen kunnen worden verwacht.

Aanvullende maatregelen voor start-ups en scale-ups

Start-ups en scale-ups worden hard getroffen door de coronaviruscrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl bleek dat 55% van de bedrijven te maken krijgt met een dalende vraag omdat ze bestaande klanten verliezen of geen nieuwe klanten winnen. Het aantrekken van de noodzakelijke nieuwe financiering onder de huidige omstandigheden is een probleem voor deze groep, aangezien start-ups, scale-ups en andere bedrijven zonder bankfinanciering hooguit slechts beperkt gebruik kunnen maken van eerder door de overheid aangekondigde maatregelen gericht op bedrijven met een lening kapitaal.

Mona Keijzer, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, licht dat toe: ‘De regering is van plan financiële steun in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden toegankelijker te maken voor alle bedrijven. Start-ups en scale-ups zijn van groot belang voor de toekomst van de economie en onze samenleving: ze zorgen voor het inkomen en de banen van morgen, en hun innovatieve producten en diensten dragen bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de coronaviruscrisis. Daarom investeert de overheid nu 100 miljoen euro in het overbruggen van leningen waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden kunnen doorstaan. '

Aanvragen kunnen worden ingediend

Aanvragen kunnen worden ingediend via een online portal. Alleen volledige online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Ook financieringsaanvragen tot maximaal € 5 miljoen kunnen worden ingediend via deze portal. TechLeap.nl, Invest-NL en regionale ontwikkelmaatschappijen beoordelen de aanvragen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en om je aanvraag eventueel gelijk in te dienen.

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019