Philadelphia: gehandicaptensector gebaat bij inzet sociale robots

14 oktober 2019

Cliënten kunnen door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Dat blijkt uit het driejarige onderzoek van Philadelphia naar de toegevoegde waarde van sociale robotica. Het ministerie van VWS en andere betrokken partijen kregen de publicatie op 8 oktober overhandigd.

In het onderzoek is de afgelopen drie jaar gekeken naar de impact van de robot op cliënten. Die blijkt positief te zijn, en dus gaat Philadelphia verder met het onderzoeken (en experimenteren) van de mogelijkheden. Naast dat de cliënten de omgang met de sociale robots prettig vonden, bieden ze ook een mogelijke oplossing voor toekomstige personeelstekorten. Twee vliegen in een klap dus.

Logeren

De Pepper robot, bij Philadelphia beter bekend als robot Phi, heeft de afgelopen drie jaar kennisgemaakt met 1900 cliënten en bij 1300 medewerkers en verwanten. Daarnaast logeerde Phi het afgelopen jaar twee weken bij 14 cliënten. Naast de praktische zaken, zoals het herinneren aan medicijninname, bleek ook het sociale aspect een positieve impact te hebben op cliënten. 

Maatje of assistent?

Sociale robotica kan cliënten ondersteunen in het stimuleren van communicatieve en sociale vaardigheden, zo wijst het onderzoek uit. Daarnaast kan Phi hulp bieden die begeleiding eerst deed, zoals het helpen herinneren aan zaken als huishoudelijke taken, persoonlijke hygiëne en sociale activiteiten. Ook blijkt dat robotica de zelfredzaamheid van cliënten kan vergroten, bijvoorbeeld een betere discipline in medicijngebruik. Ten slotte kan de robot een vriendje/maatje voor de cliënt, waardoor cliënten hun gevoelens kunnen uiteten bij de robot. Dit laatste verdient nadere aandacht in vervolgonderzoek: moet de robot een vriendje of maatje zijn, of meer een assistent-begeleider?

Robotplatform

De evaluatie van dan de afgelopen drie jaar vormt een vertrekpunt voor vervolgonderzoek. Het robotteam van Philadelphia gaat de effecten van sociale robotica onderzoeken op andere soorten leefgebieden, kijken of Phi het leren van vaardigheden kan vergroten, en wat de effecten van de logeerpartijen op de langere termijn zijn. Daarnaast gaat de zorgorganisatie haar programma uitbreiden met andere robots, de robotsoftware verder doorontwikkelen, de gezichtsherkenningssoftware verbeteren, en de spraaksnelheid van de robot aanpassen. De eerstvolgende stap is het verder ontwikkelen van een speciaal robotplatform waarmee begeleiders zelf eenvoudig een sociale robot kunnen programmeren.

Overhandiging evaluatie

De belangrijkste ervaringen, leerpunten en vraagstukken uit de driejarige verkenning met robot Phi zijn gebundeld in een onderzoek. De evaluatie hiervan wordt op 8 oktober overhandigd aan ministerie VWS, Nederlands Zorginstituut Nederland, CBusinez, NZa, gemeente Den Haag en ICT&health.

Bron: Skipr

Ook interessant

Nieuws
Image

Slaaprobot in de zorg

21 oktober 2019