Korton ondersteunt Ons Tweede Thuis in digitale transformatie

01 november 2017

Korton en zorginstelling Ons Tweede Thuis zijn onlangs een vernieuwend partnerschap met elkaar aangegaan. Ons Tweede Thuis richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Haar primaire doel is de levenskwaliteit van haar cliënten te optimaliseren op het gebied van wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en thuishulp. Om dit ook in de toekomst te kunnen verwezenlijken kiest Ons Tweede Thuis voor een nieuwe richting en een daarbij behorende digitale transformatie.

 

De toekomst vraagt om een flexibel ICT landschap

De zorgsector is sterk aan het veranderen en zorg wordt steeds meer plaatsonafhankelijk verleend. Dit vraagt om flexibiliteit van organisaties, zorgverleners en cliënten, maar zeker ook van het ICT landschap. Rondom ICT zijn Korton en Ons Tweede Thuis daarom recentelijk een driejarig partnerschap overeengekomen.

Met een schaalbaar en flexibel ICT servicemodel ondersteunt Korton Ons Tweede Thuis de komende jaren in haar digitale transformatie. De focus ligt daarbij op end-user-experience, wat ertoe zal leiden dat zorgmedewerkers efficiënter kunnen werken en de levenskwaliteit van cliënten nog beter kunnen waarborgen. Dit onder andere doordat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meer persoonlijke tijd ontvangen van zorgmedewerkers.

 “Ons Tweede Thuis kiest hiermee bewust voor een relatie op basis van samenwerking en partnerschap. Er liggen flinke uitdagingen met onder andere een cruciale migratie. Het zal vast niet altijd sprankelen. maar er is volop vertrouwen en wederzijds respect. Als we dat kunnen vasthouden zullen we zeker succesvol worden!” - Marcel van Kooten, IT Manager Ons Tweede Thuis