Vliegwiel coalitie van start

31 juli 2017

Patiëntenfederatie Nederland heeft het startsein gegeven voor de Vliegwiel coalitie. Met verschillende stakeholders - waaronder zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en overheid – wil zij een aantal geselecteerde zorginnovaties écht opschalen. Dat alles volgens het Triple Aim principe: betere kwaliteit van zorg, betere gezondheid voor patiënten en minder zorgkosten.

 

Innovatiearrangementen voor transitie naar moderne zorg

Om tot die opschaling te komen, richt de Vliegwiel coalitie een aantal innovatiearrangementen in. Zorgaanbieders en deelnemende verzekeraars maken daarin samen afspreken hoe zij de innovaties kunnen ondersteunen. En hoe zij dus een specifiek deel van de zorg in een paar jaar kunnen omzetten in moderne zorg. Daarbij staat het gebruik van digitale mogelijkheden centraal. In de arrangementen wordt rekening gehouden met allerlei factoren die het succesvol implementeren van innovaties in organisaties vaak belemmeren. Zo kan er tijd besteed worden aan het ingewikkelde veranderproces bij zorgaanbieders en stellen verzekeraars gezamenlijke condities op om kostenefficiency te borgen.

Alleen de kaders van het innovatiearrangement worden gedefinieerd. De wijze waarop zorgbieders deze invullen (bijvoorbeeld de keuze voor leverancier/partner) is vrij. Naar verwachting gaat het veelal om samenwerkingsverbanden van partijen die in de keten digitale zorginnovaties gaan doorvoeren. Vervolgens kunnen de ingediende plannen die in het kader van een innovatiearrangement passen aan de slag. Immers: zoveel mogelijk winnaars betekent ware opschaling.

 

Eerste fase: bepalen toepassingsgebieden

Het komende halfjaar wil de coalitie twee innovatie-arrangementen ontwerpen: één arrangement voor ziekenhuiszorg en één arrangement voor overige zorgaanbieders. Deze innovatiearrangementen krijgen ieder een specifiek toepassingsgebied: toepassingsgebieden die nog gedefinieerd moeten worden. Te denken valt aan telemonitoring voor aandoening X, of het bieden van zorg op afstand voor patiëntengroep Y. Innovatieve vormen van zorg waarbij traditionele zorgverlening wordt vervangen door gedigitaliseerde zorgverlening. Het gaat daarbij om het concept van zorgverlening (supermarkt), niet een voorbeeld van de toepassing ervan (Albert Heijn).

Om  een zo breed mogelijke inventarisatie van mogelijke concepten te maken, houdt de Vliegwiel coalitie een open inschrijving van de toepassingsgebieden. Tot 8 september 2017 kan iedereen een suggestie voor een toepassingsgebied aandragen via dit webformulier.

 

Een inzending geeft tenminste antwoord op de volgende vragen:

  • Betreft uw inzending een suggestie voor het innovatie-arrangement voor de ziekenhuiszorg of voor overige zorgaanbieders?
  • Op welke patiëntengroep of aandoening heeft het toepassingsgebied betrekking?
  • Wat betekent deze zorgvernieuwing in de praktijk (max. 2.000 tekens)?
  • Op welke zorgprestaties/zorgproducten/inkoopafspraken heeft het toepassingsgebied betrekking?
  • Wat is de verwachte impact voor de drie Triple Aim uitkomsten? Oftewel in welke mate resulteert deze zorgvernieuwing in een betere gezondheid van patiënten, in betere kwaliteit van zorg en in lagere zorgkosten? Eventuele aanvullende informatie over patiëntervaringen, evidentie en kostenefficiency graag bijvoegen.
  • Welke voorbeelden kunt u geven van bestaande producten en van zorgaanbieders waar reeds gewerkt wordt met deze toepassing?
  • In welke fase van volwassenheid bevindt het toepassingsgebied zich?

 

 

Over de Vliegwiel coalitie

De Vliegwiel coalitie ziet dat in Nederland zorginnovaties vaker bovenop de bestaande zorg komen en niet in de plaats van huidige zorglevering- en afspraken. Terwijl dát juist nodig is voor opschaling en maximale toegevoegde waarde. Vanuit het vliegwiel zullen alle betrokken partijen er aan bijdragen om deze transitie voor elkaar te krijgen. De coalitie heeft de ambitie om meerdere geselecteerde zorginnovaties daadwerkelijk op te schalen in de zorg, samen met alle relevante partijen voor die desbetreffende innovatie in de komende 2 jaar.

Initiatiefnemer van de coalitie is Patiëntenfederatie Nederland. Inmiddels zijn onder andere de volgende partijen aangesloten: AMC, Bernhoven, Cordaan, CZ, ECP, Focus Cura, Hartvolgers, Huisartsen Oog in Al, Institute for Positive Health, KPMG, KPN, Ksyos, Menzis, Ministerie van VWS, NZa, Philips, Slingeland Ziekenhuis, UMC Utrecht, VGZ, VitaValley, Zelfzorg Ondersteund!, Zilveren Kruis, ZIN, Zorginnovatie.nl.

Partijen die willen bijdragen aan de ambitie zijn van harte welkom: stuur een bericht naar secretariaat@patientenfederatie.nl.

 

 

Ook interessant