Drie revalidatiecentra ontwikkelen testcentra voor innovatie

13 juni 2018

In mei is het grensoverstijgende project i2-CoRT van start gegaan. I2-CoRT (Innovation and Implementation accelerator for Complex Rehabilitation Technology) is een initiatief van Adelante. Hoofddoel van het project is om technologieën te ontwikkelen en te implementeren voor nieuwe behandelvormen binnen de revalidatiegeneeskunde. Om dit te bereiken brengt i2-CoRT behandelaren, onderzoekers, universiteiten, hogescholen, producenten en cliënten uit de Euregio met elkaar in contact.

Het project, dat drie jaar zal duren, heeft een omvang van bijna 4 miljoen en wordt medegefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn en verschillende Euregionale provinciale overheden. Onderdeel is de ontwikkeling van testcentra bij drie revalidatiecentra in Nederland en België: Adelante (NL), Herk-de-Stad rehabilitation centre (BE) en CHU (BE).

 

Kennis en kunde onder één dak

De innovaties in revalidatietechnologie worden nog maar mondjesmaat geïmplementeerd. Terwijl de potentiële meerwaarde voor de revalidatiebehandeling hoog en uitdagend is. Aan het aanbod van innovatie ligt het niet. Vernieuwingen en veranderingen op het gebied van technologie vinden in golfbewegingen plaats. Technologische ontwikkelingen zoals 3D-printen, sensoren, robotica en big data maken nieuwe vormen van revalidatie mogelijk. Daarnaast benaderen bedrijven revalidatiecentra veelvuldig om hun technologische producten te helpen ontwikkelen, te testen, te kopen of voor te schrijven aan cliënten. Maar de aansluiting aan de behoeften van de doelgroep verloopt minder goed.

Er zijn proeftuinen nodig om de marktintroductie te versnellen, de aansluiting aan de doelgroep te optimaliseren, procedures te standaardiseren en mogelijk positieve effecten van technologie te kunnen onderbouwen. Door kennis en kunde onder één dak bij elkaar te brengen in testcentra bij drie revalidatiecentra in Nederland en België wordt het mogelijk om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te versnellen.

 

EIZT als kennispartner

Zuyd Hogeschool is middels het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (partner van ZorgInnovatie) als kennisinstelling betrokken bij het opstellen van de procedures (Standard operating procedures) voor de testcentra. Ook helpen zij bij de opzet van de testcentra door het delen van kennis en het ontwerpen van protocollen. Daarnaast wordt door de onderzoekers van Zuyd en EIZT in het project de samenwerking met bedrijven gestimuleerd en worden studenten van Zuyd ingezet in het project.

Andere partners in het project zijn Jessa Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Herk-de-Stad, Universitair Medisch Centrum Luik, Universitaire medische faculteit van Aken, Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht, Universiteit van Luik, Technische Universiteit Eindhoven, PXL Hogeschool, Pôle MecaTech ASBL en WeLL.

Ook interessant