Innovatiekansen voor mensen met beperkingen in het OV

29 augustus 2018

Nederland telt 2.000.000 inwoners met een beperking. Een groot deel van hen maakt niet of nauwelijks gebruik van het openbaar/speciaal vervoer. VitaValley onderzocht waar mensen met een beperking tegenaan lopen tijdens het plannen van hun reis. En waar dus kansen liggen voor innovatie.

 

MaaS voor reizigers met een beperking

Vervoer wordt steeds vaker aangeboden als service in plaats van als product: Mobility as a Service (MaaS). Niet meer “ik wil de bus nemen” maar “ik wil van A naar B”. Zo verandert alle vervoer van aanbodgericht naar vraaggericht. Andere vervoerswijzen - zoals collectief informeel vervoer of Uber-varianten - worden momenteel echter nauwelijks benut om reizigers met een beperking te bedienen.   

Mensen met een beperking willen niet de uitzondering zijn in het OV. Zij willen net als ieder ander gebruik kunnen maken van het OV: zonder gedoe, zonder extra reistijd, zonder extra planningen, af en toe impulsief, met passende aansluitingen en met goede informatievoorziening.

 

Klantreizen in kaart

Om duidelijk inzicht te krijgen in de ‘pains’ en ‘gains’ op het gebied van reizen met een beperking, heeft VitaValley twee type klantreizen in beeld laten brengen. Eén klantreis voor mensen met een visuele beperking en één voor mensen met een motorische beperking. Deze klantreizen geven per stap weer wat de huidige situatie is en vergelijkt deze met de gewenste situatie.

De rapportage van de klantreizen vind je via deze link.