Dutch CardioVascular Alliance gaat strijd aan met hart- en vaatziekten

18 september 2018

Op 12 september vond de lancering plaats van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). De DCVA is een nieuw samenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Het doel? De ziektelast van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart verminderen.

 

Samenwerken op landelijk niveau

Op dit moment telt Nederland circa 1.4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Vergrijzing, een veranderde levensstijl en diabetes doet dit aantal tussen nu en 2030 naar verwachting tot 1.9 miljoen stijgen. Dat betekent dat één op de zeven volwassenen een hart- of vaataandoening heeft. Dit heeft aanzienlijke impact op de patiënt en zijn of haar omgeving en brengt bovendien hoge zorgkosten met zich mee.

Twaalf partijen – waaronder de Hartstichting, NWO en Health~Holland – bundelen de krachten op landelijk niveau om hart- en vaatziekten eerder te kunnen opsporen, oplossingen sneller te ontwikkelen én deze naar de patiënt te brengen en te evalueren. De komende tien jaar zal er minimaal € 1 miljard nodig zijn voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen, met elkaar én met nieuwe partners.

 

Prioriteit: vroegdiagnostiek

Eén van de topprioriteiten van de DCVA is betere vroegdiagnostiek. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nieuwe of verbeterde test, innovatieve diagnostische instrumenten en het optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen.

Dr. Hans Bosker, voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en interventiecardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem: “De huidige en zich nog ontwikkelende technieken maken het voor ons als cardiologen mogelijk om vroegtijdig potentieel ernstige aandoeningen zoals hartfalen, hartinfarct en hartritmestoornissen op te sporen, zodat op tijd passende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan een eenvoudige bloedtest die direct vaststelt hoe het gesteld is met je bloedvaten. Of aan een betrouwbare mobiele app die afwijkingen in je hartslag of hartfunctie op tijd detecteert om erger te voorkomen. Daarnaast maakt uitgebreide registratie van ziektegegevens sneller het vergelijken van behandelingen mogelijk, waaruit kan blijken welke behandeling het beste is en voor wie.”

 

Meer over Dutch CardioVascular Alliance

Meer informatie over de Dutch CardioVascular Alliance vind je op hun website.