Geselecteerde innovaties Wave 3 CrossCare bekend

13 november 2017

Afgelopen juni vond het eerste CrossCare evenement van het Interreg plaats: CrossCare Convention. Inmiddels is het CrossCare programma toe aan wave 3 en zijn er twee winnende innovaties gekozen: Oxypoint en mOSArt.

Beide bedrijven krijgen een subsidie om hun zorginnovatieproject verder te ontwikkelen, onder de intensieve begeleiding van verschillende CrossCare-proeftuinen.

 

Oxypoint

Oxypoint brengt met O2NOME mobiele zuurstoftherapie naar de 21e eeuw. Dit project biedt een oplossing voor de hedendaagse problematiek omtrent mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen, zoals chaotische logistiek, zware werklast voor het personeel en zuurstofverspilling. Het Oxypoint-team ontwikkelde een intelligente zuurstoffles met overkoepelende monitoringsoftware. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen Licalab en Slimmer Leven wordt het concept de komende tijd getoetst met de verschillende belanghebbende in het ziekenhuis.

 

Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test (mOSArt)

Ectosense ontwikkelde een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaap apneu op basis van signalen, zoals het optisch hartslagsignaal. Samen met de proeftuinen Happy Aging, InnovAge en Care Innovation Center, zal Ectosense naar een toestel toewerken dat bestaat uit de nodige sensoren om deze signalen te kunnen registreren. Daarbij streven zij naar een betaalbaar en klein toestel, zonder dat dit afdoet aan de klinische relevantie.

 

Namens zorginnovatie.nl van harte gefeliciteerd en succes met de doorontwikkeling!

Meer informatie over de geselecteerde innovaties vind je op de website van Care Innovation Center (CIC).

 

Over CrossCare

CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Dit fonds wordt beschikbaar gesteld via Interreg Vlaanderen-Nederland.

Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

Project CrossCare is een mooie kans voor ondernemers in de zorg om hun markt te vergroten, aangezien CrossCare bestaat uit een samenwerking van 8 organisaties in Nederland en in België. In de praktijk blijken landsgrenzen nog steeds grote barrières in de markt en CrossCare helpt om deze grenzen te overschrijden.