Telemonitoring en digitale keuzehulpen worden focus van de Vliegwiel coalitie

01 februari 2018

Op vrijdag 26 januari zijn tijdens het ICT & Health congres de twee toepassingsgebieden van het Vliegwiel gelanceerd.  Het Vliegwiel is een programma van de vliegwielcoalitie op initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In de vliegwielcoalitie maken verschillende stakeholders - waaronder zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en overheid - zich hard voor de opschaling van specifieke zorginnovaties.

 

De twee gekozen opschalingsgebieden zijn:

Telemonitoring van patiënten met hartfalen in intensieve zorgtrajecten

Digitale keuzehulpen ter ondersteuning van de patiënt bij keuze voor behandeling (bij twee of drie aandoeningen)

 

Twee toepassingsgebieden die niet nieuw zijn in Nederland. Maar dat is ook precies de bedoeling. Juist omdat er al veel mooie initiatieven en aanbieders van producten op deze gebieden zijn, zijn deze gekozen. De ontwikkeling van deze innovaties blijven namelijk vaak in pilotfase steken, ze worden niet uitgebreid naar andere ziekenhuizen of zorgaanbieders. En juist dat is wat de vliegwielcoalitie wil doen: bestaande initiatieven helpen om verder op te schalen.

 

Telemonitoring Hartfalen

In Nederland zijn er 142.000 patiënten met hartfalen en dat aantal blijft stijgen. Momenteel maakt minder dan 1% van die patiënten gebruik van telemonitoring bij hartfalen. Terwijl de inzet van telemonitoring bij hartfalen heel effectief is voor patiënten: telemonitoring reduceert heropnames en vermindert sterfte.

Door keuze van het toepassingsgebied telemonitoring en hartfalen steunt het vliegwiel het idee dat een grote groep patiënten hier veel baat bij kan hebben. Het is nu nodig om telemonitoring landelijk uit te rollen, zodat iedere patiënt die dat wil er gebruik van kan maken.

 

Digitale keuzehulpen

94% van de patiënten wil graag actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over zijn of haar behandeling. In de praktijk wordt er maar bij de helft van de gevallen samen beslist. Digitale keuzehulpen kunnen stimuleren om beslissingen in samenspraak tussen arts en patiënt te nemen. Hier hebben zowel patiënt als arts profijt van.

Wanneer de patiënt mee kan beslissen over een behandeling, zal hij zich hier goed bij voelen en daar ook achter staan. Dit zal leiden tot meer patiënttevredenheid, hogere therapietrouw en doelmatig gebruik van zorg.

Artsen krijgen door het gebruik van digitale keuzehulpen meer inzicht in voorkeuren van de patiënt. Hierdoor kan er een kwalitatief effectiever consult zijn. De vliegwielcoalitie selecteert daarom het toepassingsgebied digitale keuzehulpen ter ondersteuning van de patiënt bij keuze voor behandeling. Vanuit focus op 2 of 3 aandoeningen kunnen zorgaanbieders en patiënten breed gebruik maken van deze vorm van beslisondersteuning.

 

Denk mee over het Vliegwiel!

De vliegwielcoalitie nodigt alle relevante partijen voor het desbetreffende innovatiegebied in de komende twee jaar uit dit samen op te pakken. Heb jij dus concrete ideeën over deze toepassingsgebieden? Neem dan contact op met het programmabureau van het Vliegwiel via vliegwiel@patientenfederatie.nl.

Ook interessant