Vitale Delta gaat gezondheid in regio Zuid-Holland bevorderen

20 februari 2018

In januari is het startsein gegeven van Vitale Delta. Vitale Delta is een nieuw achtjarig onderzoeksprogramma dat door een consortium van vier hogescholen wordt gedragen. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland slaan de handen ineen en zetten zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

 

Preventie en eigen regie

Preventie en eigen regie zijn voor veel steden een belangrijk thema. Het consortium gaat de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jong tot oud in wijken in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam bevorderen. Versterking van de veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving staan centraal. Medical Delta – partner van Zorginnovatie.nl – ondersteunt dit programma. Vanuit gemeente en expertisecentra worden de vraagstukken aangedragen waar Vitale Delta mee aan de slag gaat. Leidende principes zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap.

 

Echte samenwerking in vier werkpakketten

Het programma heeft eind 2017 een SiA SPRONG subsidie van 2 miljoen euro toegekend gekregen. Deze SPRONG subsidie is onderdeel van een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen.

Vitale Delta heeft deze subsidie gekregen omdat de commissie vond dat zij werkelijk iets vernieuwends gaan doen: echt samenwerken en samen leren tussen hogescholen. Er wordt aan een onderzoekstructuur gebouwd in vier werkpakketten. Elk werkpakket wordt niet door één hogeschool geleid, maar door een combi. Maar alle hogescholen zijn wel vertegenwoordigd. De werkpakketten zijn:

  • Ondersteund Vitaal - Zorgtechnologie: liever of langer thuis
  • Fysiek Vitaal - Bewegen in de wijk
  • Sociaal Vitaal - Integrale wijkaanpak
  • Zelf Vitaal - Zelfmanagement en eigen regie

Met het consortium van Vitale Delta wordt de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen de hogescholen en de andere kennispartners, universiteiten en UMCs, op het terrein van zorgtechnologie verstevigd.

Volg Vitale Delta op twitter @VitaleDelta en via de website www.vitaledelta.nl.

Ook interessant