Innovaties

Hier kun je uitgewerkte ideeën delen en samenwerken met anderen. 
Co-creatie vergroot je bereik en je kans op succes!

Innovaties
(959)
Filter sort tool

Easly, KnowYour BodyFacts

Wij geven mensen antwoord op de vraag 'Hoe gezond ben ik' ?. Hou grip op je gezondheid, altijd...

EasyTAB

Een mobiel toestel voor alle apps, programma's en koppelbare meetapparaten die je in jouw zorgorganisatie wordt gebruikt. Samengevoegd...

Huisartsen van Nederland

Huisartsen van Nederland biedt met haar slimme triagesoftware een efficiënt patiëntflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen...

Touch4Emo

Touch4Emo is een methode waarbij het zelfhelend vermogen van een cliënt wordt geactiveerd, wat hem (m/v), onder begeleiding...

Mijn Geneesmiddel in Beeld

Niet alle patiënten weten altijd raad met hun medicijnen. Dit komt vaker voor bij patiënten die veel verschillende...

Dokter Tom

Dokter Tom richt zich op het uitvoeren van kleine chirurgische verrichtingen en (echogeleide) intra-articulaire injecties in de huisartsenpraktijk...

360Destress

Een online platform verrijkt met Virtual Reality ten behoeve van preventief verzuim. Fitte, gezonde en vitale medewerkers is...

BabyManager-app

De app voor toekomstige en kersverse ouders. Opgezet vanuit een preventief en professioneel oogpunt. In de app is...

ZoZorgJe.nl

Goed zorgen kan nog beter met hulpteksten en inspiratie voor reguliere (medische) zorg en welzijn, goede mantelzorg, het...