MedGuide

Opschaling

De helft van de Nederlanders die medicijnen voorgeschreven krijgt, neemt deze op de juiste wijze, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid. MedGuide kan verpleegkundigen en verzorgenden helpen vroegtijdig problemen met medicatie te herkennen. Het zorgt dat je vindt wat je wil weten en nooit meer mist wat je moet weten over geneesmiddelen.

Medisch technologische innovaties
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

De complicaties van polyfarmacie zijn ondanks hun ernst en frequentie nog vrij onbekend. Met MedGuide willen wij dit oplossen. Na succesvolle introductie bij de Hofdames kan door aanvullende afspraken te maken met zorgverzekeraars er een vergoeding komen voor de implementatie van deze digitale toepassing. Deze vallen binnen de geldende beleidsregels verpleging en verzorging. Om te versnellen moeten we zo veel mogelijk in contact komen met verpleegkundigen en verzorgenden, zodat wij hen kunnen vertellen over ons product. Wij zien de Nationale Zorginnovatieprijs als de perfecte manier om mensen kennis te laten maken met onze tool en diens mogelijkheden. De mogelijke vergrootte naamsbekendheid die dit ons kan geven is voor ons van groot belang.