Cardiomo

Opschaling

Cardiomo is een innovatieve medtech-startup die een draagbare, op AI gebaseerde oplossing ontwikkelt voor hartmonitoring op afstand die vroegtijdige detectie van aritmieën en waarschuwing voor hartziekten mogelijk maakt.Biedt relevante informatie voor patiënten, familieleden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

AI
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Mijn doel is om onze oplossing tot een essentieel onderdeel van de moderne gezondheidszorgpraktijk te maken, waardoor de patiëntresultaten worden beïnvloed en de druk op het gezondheidszorgsysteem wordt verminderd.

Mijn langetermijnvisie is om het bereik en de impact van Cardiomo wereldwijd uit te breiden. Ik wil onze baanbrekende oplossing benutten om het beheer van chronische zorg op internationale schaal aan te pakken, waardoor de toegankelijkheid en resultaten van de gezondheidszorg worden verbeterd. Het belangrijkste doel is om een blijvende bijdrage te leveren aan de transformatie van de gezondheidszorg door de allernieuwste technologie wereldwijd te integreren in de routinematige patiëntenzorg.