EMOGY

Opschaling

Emogy is als een online en persoonlijk signaleringsplan, met adviezen voor de cliënt. Door met de cliënt te onderzoeken, vast te leggen en te signaleren onstaan inzichten waarmee zij zelfredzamer en onafhankelijker worden. Dit geeft rust en stabiliteit waardoor ruimte ontstaat om nieuwe contacten aan te gaan en te participeren in de maatschappij.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant
Help ons versnellen

De inzet van EMOGY voor cliënten inclusief de backoffice applicatie voor de zorgprofessionals, kent momenteel geen financiering binnen de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en/of wet maatschappelijke ondersteuning. Fontys Hogeschool is gestart met een validatieproject en onderzoekt de inzet van EMOGY op de pijlers kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid en/of werkplezier binnen de (langdurige) zorg. Binnen een SET subsidie heeft het cluster Zorgkantoor CZ, Zorgkantoor VGZ, Gemeente Eindhoven, Autismepunt Eindhoven de intentie om binnen het SET project te verkennen waar de kansen liggen van het duurzaam faciliteren van Emogy. Hoe zouden we nu, maar zeker daarna, nog sneller kunnen opschalen?

Frank Kliebisch