Matchingevent voor zorginnovatoren

04 augustus 2022

Als zorginnovator kan het soms lastig zijn om in contact te komen met de juiste partijen. Om jou een duwtje in de goede richting te geven organiseren Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl hét matchingevent voor zorginnovatoren. Wil je meer weten over het verkrijgen van financiering voor jouw innovatie? Ben je op zoek naar tips over implementatie? Of wil je graag in contact komen met zorgorganisaties? Meld je dan nu aan!

Wat is het matchingevent?

Het doel van dit event is om deze zorginnovatoren in contact te brengen met partijen die hen verder kunnen helpen met hun innovatie. Deze gesprekken vinden in groepsverband plaats. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. We hopen dat dit event zorgt voor waardevolle kennisuitwisseling, het leggen van relevante contacten en wie weet mooie nieuwe samenwerkingen in de toekomst.

Voor wie is het matchingevent bedoeld?

Dit matchingevent is bedoeld voor zorginnovatoren die bezig zijn met het (door)ontwikkelen van hun innovatie en op zoek zijn naar tips en adviezen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als financieringsmogelijkheden, samenwerking met zorgorganisaties en implementatievraagstukken. Let op: dit evenement is alleen bedoeld voor zorginnovatoren. Andere beroepen worden uitgesloten van deelname.

Waar en wanneer vindt het matchingevent plaats?

Datum: woensdagmiddag 28 september 2022

Tijden
Inloop: 14.30 - 15.00 uur
Programma: 15.00 - 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 - 18.00 uur 

Locatie:
Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD, Utrecht

Welke partijen zijn aanwezig

Innov(r)aag – Jos Knaapen (Innovatiemanager Isala) en Marcel Wilschut (Innovator Albert Schweitzer ziekenhuis)

In de zorg worden veel innovaties ontwikkeld 'vanuit de technologie’, die niet altijd goed aansluiten in de zorgsector. Jos en Marcel hebben vanuit het Isala en Albert Schweitzer ziekenhuis veel ervaring met het implementeren van innovaties in ziekenhuizen. Deze kennis hebben ze uitgewerkt in het

. Ga met deze experts het gesprek aan over innovatie in de (ziekenhuis)zorg. 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – Willemien Alting (Beleidsmedewerker)

De NZa helpt zorginnovatoren op weg en wijst graag op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of ze ontwikkelen samen met zorginnovatoren nieuwe (experimentele) regels. Willemien Alting is beleidsmedewerker binnen de unit Zorgbrede Regulering en Vernieuwing van Zorg (ZRV). Je kunt bij haar terecht voor vragen rondom bekostiging van innovatieve zorglevering. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten’ en facultatieve prestaties.

Zorginstituut Nederland (Zin) – Hans Ossebaard en Melanie Doodkorte (Adviseurs)

Zorginstituut Nederland (Zin) is beheerder van het pakket van verzekerde zorg en neemt een steeds meer uitgesproken en krachtige positie in. Ze richten al hun pijlen op het stellen van voorwaarden aan zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Ze onderzoeken of de geleverde zorg werkt en tegen een redelijke prijs wordt geleverd. Schuif je bij deze tafel aan, dan kom je in gesprek met adviseurs Hans en Melanie. Zij hebben expertise op het gebied van duurzame zorginnovaties en passende zorg. 

CZ – Roanda Fokkens-Steba (Programmamanager zorginnovatie / klinisch informaticus)

Zorgverzekeraar CZ draagt graag bij aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg te verbeteren. CZ wil samen nieuwe manieren van werken in de zorg ontwikkelen en implementeren. Roanda heeft in haar werkzaamheden een focus op transmurale samenwerking. 

ROM Utrecht Region – Hanna Groen (Business Developer Health)

Als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij verbindt ROM Utrecht innovatieve ondernemers uit de regio Utrecht met kennis, financiering en toegangspoorten tot andere markten, in Nederland en in het buitenland. In haar rol als Business Developer Health bouwt Hanna aan de health ecosystemen in de regio Utrecht. 

Innovation Quarter

Als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij werkt Innovation Quarter aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Ze ondersteunen bedrijven met innoveren, investeren en internationaliseren. 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) – Stephan Hulsbergen (Venture Developer)

Als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij werkt de BOM als groeiversneller voor bedrijven in Brabant. De BOM kijkt naar de economische kansen en maatschappelijke meerwaarde van bedrijven, en ondersteunen op het gebied van internationaliseren. Stephan helpt ondernemers bij het businessmodel, netwerken, zorgfinanciering en passende investeringen. 

Laurens – Onno Keinhorst (Innovatiecoach)

Zorgorganisatie Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onno ondersteunt teams binnen het domein thuiszorg om ideeën van medewerkers te realiseren, vaak gericht op het implementeren van zorgtechnologie of nieuwe werkprocessen. Onno deelt graag tips en ervaringen over het verbeteren en vereenvoudigen van het zorgproces. 

Mijzo – Heidi van Mierlo (Strategisch adviseur innovatie) 

Zorgorganisatie Mijzo is aanjager in de transformatie van zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, is Mijzo er om ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen en te begeleiden. Als strategisch adviseur innovatie is Heidi altijd op zoek naar nieuwe zorginnovaties die de zorg verbeteren. 

Roessingh Research & Development – Desie Lenferink (Business Developer)

Roessingh Research & Development is een onderzoeksinstelling die de schakel vormt tussen onderzoek naar technologische ontwikkelingen en de zorgpraktijk. Desie kan bedrijven ondersteunen op het gebied van gebruikersbehoeften en -ervaring, klinische effectiviteit en validatie, en maatschappelijke business cases. 

ZonMw – Sarah Slaghuis (Implementatiespecialist)

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Sarah Slaghuis is hier implementatiespecialist en ontwikkelt impactstrategieën voor programma’s, doelen en instrumenten op maat. Zij is gespecialiseerd in borging en verspreiding van kwaliteitsverbeteringen en duurzame innovatie. 

TNO (Healthy Living) – Ismail Ismail (Business Developer Digital Health)

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Ismail heeft een passie voor gezondheidszorg. Hij draagt bij aan de toekomst van gezondheid door middel van digitalisering en heeft ervaring met onderzoek, strategie en bedrijfsontwikkeling in de gezondheidszorg. Tot slot heeft Ismail expertise op het gebied van gezondheidseconomie en data.

Zorginnovatoren-tafel 

Aan de zorginnovatoren-tafel kun je je laten inspireren door collega-zorginnovatoren. Welk programma heeft ervoor gezorgd dat je de nodige meters hebt kunnen maken in de ontwikkeling van jouw innovatie? Welke financiering heb je verkregen in de beginfase? Hoe heb jij jouw business case opgesteld? Deel het met elkaar!

Wat ga ik doen?

Dagvoorzitter Suzanne Verheijden, strategisch innovatieadviseur en expert op gebied van e-health en digitalisering, trapt de middag af met een plenaire opening. Vervolgens zullen de aanwezige partijen zich één voor één voorstellen, waarna de ronde tafels van start gaan. Op basis van jouw voorkeuren schuif je samen met andere zorginnovatoren aan bij een rondetafelgesprek. We sluiten de middag af met een netwerkborrel!

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je t/m 20 september aanmelden voor het matchingevent via onderstaande knop (vol=vol!). In dit formulier kun je ook aangeven met welke partijen jij graag in gesprek zou willen gaan. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hierin vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen. 

Tot 28 september!

Ik meld me aan! (Vol=vol!)

 

Vier mensen die in gesprek zijn, met daaroverheen de tekst 'Matchingevent voor Zorginnovatoren' en in de hoeken onderin de logo's van Zorginnovatie.nl en Zorg voor innoveren.