Meld je aan voor de Health Innovation School - Implementation!

22 juli 2022

Wil je aan de slag met het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties in jouw organisatie? Ben je op zoek naar hoe je dit concreet vorm kan geven? Wil je hier expertise in opbouwen en hierover kunnen klankborden met anderen? Meld jezelf dan aan voor de tweede editie van de Health Innovation School - Implementation!

Dinsdag 15 november 2022 gaat de tweede editie van het HIS-Implementation programma van start in de provincies Noord-Brabant en Limburg. HIS-Implementation is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt ten behoeve van het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor wie is het HIS-Implementation programma?

De deelnemers hebben vanuit hun functie een verantwoordelijkheid met betrekking tot innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of in het primaire proces bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, behandelaren.

Voor de tweede editie zijn ook studenten en docenten van Fontys, Zuyd en Avans Hogescholen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Er zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden als student/docent.

Klik hier voor meer informatie over de HIS-Implementation.

Inschrijven is nog mogelijk t/m 16 september 2022.
Uiterlijk 7 oktober wordt uitsluitsel gegeven over deelname.

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’.

Logo Health Innovation School Implementation