Implementatie- en opschalingscoaching ronde 8 geopend, dien nu in!

22 augustus 2022

Na alweer zeven succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, is  vandaag op 22 augustus 2022 om 14.00 uur de achtste ronde geopend. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 125.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

Bij deze oproep staat passende zorg centraal. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Dit zijn de vier principes van passende zorg.
Sarah Slaghuis: “Het ministerie van VWS heeft recent middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in de Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Met deze extra middelen is een extra ronde Implementatie- en opschalingscoaching ontwikkeld.
 

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties
 • Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces
 • Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg
 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk
 • Per aanvrager kan maximaal € 10.000,-  inclusief eventueel btw worden aangevraagd met een maximale looptijd van zes maanden
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling
   

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en)
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. 

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Je aanvraag kun je indienen tot uiterlijk maandag 19 september om 14.00 uur via onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van ZonMw. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes. 

Dien nu in!

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Deze FAQ helpt je verder. Heb je nog steeds vragen? ZonMw is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004.

Bron: Zorg voor innoveren

Een bureau van opzij, twee laptops, en handen met pennen die naar een papier op het bureau wijzen