Vraaggedreven Partnerschappen voor het KIC 2020-2023

01 juli 2021

Het instrument VRAAG voor partners biedt private, publieke en combinaties van publieke en private partijen de mogelijkheid om vraaggedreven wetenschappelijk, toepassings- en praktijkgericht onderzoek te initiëren op urgente onderwerpen waarvoor zij bereid zijn zelf ook een aanzienlijke financiële bijdrage te leveren.

Publieke en private partijen, of een combinatie daarvan, kunnen met NWO een Partnerschap aangaan waarin ze de wetenschap uitdagen om te komen met innovatieve ideeën en antwoorden op hun kennis- en/of ontwikkelvraag. De partijen die zich melden financieren samen met NWO de call for proposals die wordt ontwikkeld.

Tot 30 september 2021 kunnen partijen hun initiatieven insturen aan NWO. Voor meer informatie over en voor het formuleren van goede initiatieven is het raadzaam tijdig met NWO contact op te nemen via het Partnerschappenloket. Meer informatie vind je via deze link!

Bron: NWO