Successen en leerzame lessen zorgverzekeraarsroute?

Vraag: Is het u gelukt draagvlak te verkrijgen voor uw zorginnovatie binnen de innovatie- en/ of inkoopafdeling van een of meerdere zorgverzekeraars? Zo ja, met welke innovatie, binnen welke zorgdomein, bij welke zorgverzekeraar(s) en wat waren de bepalende factoren.

Achtergrond van deze vraag: wij willen met het eerstvolgende 'Innovatiecafé Zorg voor innoveren' op 20 september a.s. zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van innovatoren, en middels praktijkcases vooral de mogelijkheden voor het voetlicht te brengen. Uw antwoorden /reacties worden benut voor het verder vormgeven van het programma en het briefen van de sprekers.
Ook zijn wij benieuwd of u een dringende concrete vraag hebt m.b.t. het opschalen van zorginnovaties die u graag beantwoord ziet door een of meerdere zorgverzekeraars.

Meer informatie over het Innovatiecafé Zorg voor innoveren vindt u op de website www.zorgvoorinnoveren.nl

Antwoorden

Gijs van Wulfen - 22 juli 2016 om 09:51

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft begin juli 2016, samen met de Diabetes Vereniging Nederland een innovatieproject afgerond gericht op kinderen met Diabetes type 1. Vijf innovatie-initiatieven worden door een van beide organisaties, of gezamenlijk opgepakt. Een mooie case hoe je innovatie goed kunt starten met voldoende draagvlak in het zorgveld en bij de verzekeraar.

Theo de Kok - 25 juli 2016 om 10:47

Vreemd dat behalve Gijs niemand reageert. Bij de aan Zilveren Kruis gelieerde fondsen lopen toch ongeveer 90 Innovatie-initiatieven op verschillende domeinen:
Chronische zorg (Cure en Care 1ste en 2e lijn), GGZ, WO (met zorgcomponent), Preventie, e-Health, leefstijl, hulpmiddelen, geboortezorg, implementatie en 'overig'. Heel breed dus. De uitkomsten en resultaten hebben/of gaan op die domeinen hun weg gevonden/vinden in de reguliere zorg.
Ik kan helaas zelf de 20e niet aanwezig zijn om mooie voorbeelden voor het voetlicht te brengen.
Meer informatie over de fondsen en criteria is te vinden op:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/stichtingen/Pagin…

Mark de Lange - 01 augustus 2016 om 11:00

In de zorginnovatie WeHelpen participeren bijna alle zorgverzekeraars. Achmea en CZ waren al bij de voorlopers betrokken (Helpjemee en Care.nu). Doordat zij de krachten hebben gebundeld, is deze oplossing voor mantelzorgers echt tot wasdom gekomen. Met dank aan Dik Hermans (VitaValley en Joep de Groot).

Mark de Lange - 01 augustus 2016 om 11:06

Om weer wat bomen zichtbaar te maken in het bos van patiëntportalen, hebben CZ en Achmea op initiatief van VitaValley overleg gevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat met name chronisch zieken kunnen profiteren van patiëntportalen. Voorwaarde is dat deze patiënten worden gestimuleerd om met zelfmanagement aan de slag te gaan. Hieruit is de coöperatie Zelfzorg Ondersteund ontstaan. De door Vital Innovators opgestelde maatschappelijke businesscase heeft ruimte gecreëerd voor vergoeding aan de eerstelijn voor het stimuleren van zelfmanagement.

Mark de Lange - 01 augustus 2016 om 11:10

Actiz en VitaValley hebben de coalitie Vitaal Thuis opgericht (www.vitaalthuis.org). Deze coalitie heeft als doel om drempels in het gebruik van thuistechnologie weg te nemen. Denk aan de kosten van thuistechnologie en het met elkaar laten communiceren van de verschillende oplossingen. CZ participeert in deze coalitie, zowel met een jaarlijkse financiële bijdrage, als in kind.

Zorg voor innoveren - 09 augustus 2016 om 12:17

Bedankt voor de reacties! We hebben deze input gebruikt om het programma van het innovatiecafé Zorg voor innoveren weer een stap verder te brengen. Binnenkort is het definitieve programma te vinden op www.zorgvoorinnoveren.nl.

Op de bijeenkomst zullen zorgvernieuwers én zorgverzekeraars hun ervaringen delen. Ook zijn zij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Heeft u nu al concrete vragen? Deel ze dan met ons in deze community. Dan kunnen de sprekers hier vast in hun voorbereiding rekening mee houden.

Ruim 60 mensen hebben zich al aangemeld voor het Innovatiecafé. Wilt u weten wie, en wilt u zich ook aanmelden? Dat kan via: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/tweede-innovatieca…