Profile picture for user Zorg-voor-innoveren

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren faciliteert zorgvernieuwers. Zo kunnen zij het innovatieproces van idee tot toepassing zelfstandig en snel doorlopen en wordt dit proces eenvoudiger en transparanter. Zorg voor innoveren is een initiatief van vier overheidsorganisaties, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.
Zorg voor innoveren faciliteert zorgvernieuwers. Zo kunnen zij het innovatieproces van idee tot toepassing zelfstandig en snel doorlopen en wordt dit proces eenvoudiger en transparanter. Zorg voor innoveren is een initiatief van vier overheidsorganisaties, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.
Domotica
Digitalisering
Zorg voor innoveren faciliteert zorgvernieuwers.
Zo kunnen zij het innovatieproces van idee tot toepassing zelfstandig en snel doorlopen en wordt dit proces eenvoudiger en transparanter. Zorg voor innoveren is een initiatief waarin vier overheidsorganisaties, samen met partners, hun krachten bundelen: dit zijn Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.

Stroomlijnen procedures
De vier initiatiefnemers werken nauw met elkaar samen om beoordelingsprocedures voor innovaties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het innovatieproces te versnellen.

Informeren
Zorg voor innovatie informeert u over hoe u uw innovatie snel kunt toepassen en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Deskundig antwoord
Heeft u een vraag? Of loopt u ergens tegenaan? Deskundigen van het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw denken met u mee en geven antwoord. Als dat nodig is worden daarbij externe organisaties ingeschakeld. Via www.zorgvoorinnoveren.nl kunt u uw vraag aan ons stellen.

Kennisbank
Praktische informatie over belangrijke onderwerpen en antwoorden op uw vragen over het zorginnovatieproces willen we met u delen. Dat doen we door de informatie te bundelen in de Kennisbank. U vindt op onze website bijvoorbeeld dossiers over e-health, financiering en opschaling.

GIDSen
Jaarlijks brengt Zorg voor innoveren een GIDS uit met daarin een belangrijk onderwerp voor de zorgvernieuwer uitgelicht.

Netwerkbijeenkomsten
Zorg voor innoveren organiseert een paar keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Daar bespreken we actuele thema’s en casussen op het gebied van zorginnovatie. De bijeenkomsten bieden volop gelegenheid met elkaar in discussie te gaan, ervaringen te delen en te netwerken.

LinkedIn
Op onze LinkedIn-groep kunt u uw eigen nieuws en wetenswaardigheden met uw collega’s delen en bespreken.