Vijf Jaar SET-up: ‘Magazine onthult lessen en impact van ondersteuningsprogramma voor Stimuleringsprogramma E-health Thuis’

06 oktober 2023

Ede, 2 oktober 2023 – Ter afsluiting van de officiële SET-up ondersteuningsperiode 2019-2023 heeft VitaValley, partner van Zorginnovatie.nl, op 28 september 2023 het SET-up festival georganiseerd. Tijdens het SET-up festival is de schijnwerper gericht op de cruciale rol van SET-up in het in het bevorderen van het succes van het Stimuleringsprogramma E-health Thuis. Het bijbehorende SET- up magazine, dat VitaValley feestelijk lanceerde tijdens het festival, biedt diepgaand inzicht in geleerde lessen, overwonnen obstakels, inspirerende praktijkvoorbeelden, een impactanalyse en benadrukt de kracht van de Community of Practice. Opvallend is de hoge algemene tevredenheid met SET-up, met een gemiddeld cijfer van 7,9.

Lees het magazine

Het magazine biedt ruimte aan SET-up deelnemers om hun perspectief te delen. Zo benadrukt een deelnemer: “We hebben in Nederland de neiging overal het wiel opnieuw uit te vinden en er gaat ontzettend veel geld verloren aan de partijen die ertussen zitten zoals consultancybureaus. Een leernetwerk helpt om deze ‘kloof’ te overbruggen en informatie, kennis en kunde uit te wisselen. Lea Bouwmeester, voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie van de SET-regeling (ZonMw) deelt ook haar perspectief: "De kracht van SET-up ligt in de uitwisseling van kennis en de ondersteuning die geboden wordt. Dit horen we steeds opnieuw in gesprekken met zorgaanbieders, financiers, en deelnemers aan SET. Het creëerde een veilige omgeving om succesverhalen te delen en uitdagingen aan te gaan, en om te leren door te doen. Ik was onder de indruk van de groei diezorgaanbieders doormaakten.”

Statistieken in het magazine onderstrepen de impact. Bijna alle organisaties die SET-subsidies ontvingen maakten gebruik van SET-up bij de implementatie van hun projecten. Het leernetwerk van SET-up bereikte meer dan 1500 deelnemers uit diverse sectoren. SET-up ondersteunde meer dan 150 projecten, met het potentieel om de levens van meer dan 250.000 mensen te verbeteren. Een voorlopige impactanalyse van Zorgvuldig Advies toont aan dat het ondersteuningsprogramma veelzijdig is en de diverse activiteiten, zoals de online bijeenkomsten over specifieke onderwerpen en de interactiemogelijkheden op het online leernetwerk van groot belang waren. Onderwerpen zoals duurzame implementatie, structurele financiering en e-health en technologie bleken bijzonder relevant te zijn. De algehele tevredenheid met SET-up was hoog, met een gemiddeld cijfer van 7,9.

Pim Ketelaar, bestuurder en programmadirecteur bij VitaValley, zegt over de publicatie: "Dit magazine is een waardevolle bron voor iedereen die betrokken is bij de inzet van slimme zorg en ondersteuning waarmee mensen langer thuis kunnen wonen. Het biedt een unieke kans om te leren, te inspireren en samen te werken aan een toekomst waarin technologie de zorg ontlast en mantelzorgers ondersteunt. Zodat er juist meer tijd ontstaat voor aandacht en echt contact. Met oplossingen die ook echt werken,voor iedereen.”

Mieke Klerkx, programmamanager bij SET-up, overhandigt het SET-up magazine aan Jan Romme, vicevoorzitter van de SET-adviescommissie, en Greet Veltman, 94-jarige technologische powervrouw die op missie is om de zorg te verbeteren.