Informatiebijeenkomst nieuw platform zorg en welzijn

05 september 2022

De levenskwaliteit van inwoners van het buitengebied verbeteren door zorg en welzijn dichterbij te brengen. Daaraan werkt Health Valley samen met de Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate. Vanuit het Europese project dRural bouwen ze een gebruiksvriendelijk, duurzaam en regionaal digitaal dienstenplatform met de naam Samen Kwiek. Het doel: betere zichtbaarheid en samenwerking tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder huisartsen en fysiotherapeuten), en tweede lijn (zoals het ziekenhuis). Door laagdrempelig in te zetten op preventie, voelen mensen zich gezonder en fijner en voorkomen we dure (ziekenhuis)zorg.

Andere partijen kunnen aansluiten

Health Valley, de Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate hebben samen met diverse belanghebbenden uit de regio de basis van het platform uitgedacht. Nu komt er het moment waarop nog meer partijen uit heel Nederland mee kunnen denken en werken aan het platform. Partijen kunnen zich inschrijven vanaf 1 oktober. Een externe commissie beoordeelt alle inschrijvingen. Als je wordt geselecteerd, ontvang je vanuit het project €5.000,- of €50.000,- subsidie (afhankelijk van je bijdrage aan het platform: simple service of complex service). 

We zoeken zorgpartijen, maar ook bedrijven uit heel Nederland die willen aanhaken, denk aan bedrijven:

  • Die data/informatie genereren of verwerken in het sociaal en zorgdomein of informatie toevoegen aan het platform

  • PGB-bedrijven die patiëntgegevens beheren

  • Bedrijven die applicaties ontwikkeld hebben die gebruikt worden door patiënten in het domein gezondheid/welzijn (voeding, slaap, activiteit, enz.)

  • Bedrijven die communicatie en zorgsamenwerk tussen professionals en tussen professionals en patiënten mogelijk maken

  • Bedrijven met softwaretools die door professionals worden gebruikt om hun praktijken, afdelingen, workflows te beheren (bijv. EPD's, planningstools, CRM's, enz.)

Informatieavond

Om meer te weten te komen over het platform en mogelijke deelname, is er op 27 september van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in de Theaterkerk in Bemmel. Op 28 september is deze bijeenkomst op hetzelfde tijdstip ook online te volgen. Onder andere wethouder Aart Slob is bij de bijeenkomst aanwezig en daarna gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van het nieuwe platform. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: info@samenkwiek.nu

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Samen Kwiek!

Bron: Health Valley

Digitale wereldbol zwevend boven een luchtbeeld van een snelweg/stad