Early Moves bespaart prematuren ziekenhuisbezoek

12 maart 2024

Na drie maanden is al te voorspellen of premature kindjes zich goed zullen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze al in een vroeg stadium met succes te behandelen. Dankzij Early Moves kan deze analyse nu online. Ontmoet de achtste en laatste finalist van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Foto: Jos Hummelen, ROM Utrecht Region

Marco D’Agata is CEO van Neolook Solutions, het bedrijf achter Early Moves. Het systeem is ontwikkeld op verzoek van professor en kinderarts Arie Bos van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is internationaal expert op het gebied van bewegingen van baby’s en dan meer in het bijzonder bewegingen van prematuren.

Als een prematuur zich vroeger niet goed ontwikkelde, werd dat te laat ontdekt, bijvoorbeeld pas in de kruipfase, of als kinderen gingen lopen. D’Agata: “En dan zijn de kaarten al geschud. Die kinderen belandden toen vaak in een rolstoel.”

“Wat we nu weten, is dat je vanaf de geboorte een bewegingsanalyse kunt doen. Die voorspelt of een kind risico loopt met bewegen. De eerste analyse vindt plaats als de baby nog in de couveuse ligt. De tweede volgt na drie maanden. Dan zijn veel baby’s al thuis. “Bij drie maanden moet zo’n kindje dan naar het ziekenhuis voor observatie van een half uur. Dat is een hele onderneming voor de ouders. In Groningen gaan de zorgverleners dus vaak naar de kinderen toe, maar dan kunnen ze er maar twee per dag doen.”

Lees het gehele artikel via Dutch Health Hub

Lees het gehele artikel via Dutch Health Hub

Marco D'Agata