Beschikbare budget Implementatie- en opschalingscoaching volledig aangevraagd

15 september 2021

Het maximale aantal van 140 te honoreren aanvragen is bereikt in de laatste ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren. Dat betekent dat de vijfde en tevens laatste ronde van deze regeling binnenkort gaat sluiten. Wil je toch nog een aanvraag indienen? Dat kan nog steeds, je zult dan op de wachtlijst terechtkomen.

Wegens enorme belangstelling hebben wij in zeer korte tijd een grote hoeveelheid aanvragen ontvangen. Het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen bedraagt momenteel het totale beschikbare budget voor deze ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching. Wil je nog een aanvraag indienen? Dat is nog mogelijk, maar let op: je aanvraag komt dan op een wachtlijst. We raden je aan om dit snel te doen omdat de wachtlijst binnen enkele dagen zal sluiten. Daarna is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. ZonMw is nu druk bezig met het beoordelen van de ontvangen aanvragen. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot afwijzingen of intrekkingen. Daarmee komt weer budget beschikbaar voor de aanvragen op de wachtlijst. De subsidie wordt op basis van volgorde van binnenkomst verleend tot het budget uitgeput is.

Doel oproep

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg . De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en, aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD. Er kan maximaal 5.000 euro aangevraagd worden voor een traject van maximaal vier maanden.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Naast de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor innoveren nog meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar je direct je vraag over je zorginnovatie aan ons kan stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden, en als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.