Nieuwe KIC-call ‘One kidney for life’ geopend

16 januari 2024

De overleving van getransplanteerde nieren is op lange termijn in de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. De Nierstichting en NWO willen dat veranderen en slaan de handen ineen binnen het nieuwe KIC-partnerschap, waar interdisciplinaire innovatie voor preventie en behandeling niertransplantaatfalen centraal staat. 

Ondanks veelbelovende technologische ontwikkelingen gaat binnen 10 jaar circa 40% van de getransplanteerde donornieren verloren door afstoting. De call 'One Kidney for life' beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Ook hebben in de toekomst meer patiënten op de daardoor kortere wachtlijst tijdig toegang tot niertransplantatie. 

Budget en doorlooptijd

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.665.775. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal twee aanvragen toegewezen. NWO financiert maximaal 90% van de totale projectomvang. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal 10% van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De minimale looptijd van het voorgestelde project is minimaal 4 jaar en maximaal 5 jaar

Interdisciplinaire samenwerking

Dit interdisciplinaire project is gericht op onderzoek leidend tot biomedische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn. Deze call for proposals is daarom gericht op partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan het interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.

Matchmaking

Op donderdagmiddag 15 februari 2024 organiseert NWO een matchmakingevenement op locatie NWO Utrecht voor deze call. NWO nodigt onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om deze bij te wonen. 

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Partnerschappen

Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt.

Een arts in een blauwgroen shirt, mondkapje hangend om zijn nek en een paars mutsje op. Hij loopt door een ziekenhuis gang met een transplantatiekoffer over zijn schouder en houdt die met beide armen vast.