Dit zijn de finalisten van de Nationale Zorginnovatieprijs 2022!

23 februari 2022

Op 17 maart is het zover: de uitreiking van de Nationale Zorginnovatieprijs 2022 (Powered by Health~Holland en Menzis)! Dé prijs voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Afgelopen maand vonden de voorrondes plaats. Deze werden georganiseerd door de regiopartners van Zorginnovatie.nl. Via de voorrondes werd bekend gemaakt welke innovaties naar de finale gaan en kans maken op deze felbegeerde prijs. Benieuwd welke finalisten aanwezig zullen zijn tijdens de finale op 17 maart? Bekijk dan snel onderstaand overzicht!

Enliven - Regio Gelderland, Health Valley Netherlands

Met de virtual reality simulaties van Enliven verplaatst je je in een ander en voel je werkelijk wat de ander voelt. Wat is bijvoorbeeld de impact van huiselijk geweld op een kind? Hoe ervaart een persoon met een licht verstandelijke beperking onze complexe samenleving? Je weet het pas als je het zelf hebt ervaren. Met de virtual reality simulaties van Enliven stap je werkelijk in de schoenen van een ander. De simulaties worden ingezet als onderdeel van een training of opleiding ter bevordering van begrip en empathie.

Connected Infuuszorg Thuis - Regio Noord Holland, Amsterdam Economic Board 

Infuuszorg Thuis maakt het mogelijk om op een veilige manier thuis een infuus toe te dienen. Voor de specialist, apotheker en thuisverpleegkundige is het op afstand mogelijk de toediening te controleren en te monitoren. Het systeem voorkomt medicatiefouten en zo wordt complexe zorg thuis zo op een veilige manier mogelijk gemaakt. Voor de patiënt wordt zorg comfortabeler, ervaren ze minder pijn en daarmee verhoogt het de kwaliteit van leven. De zorg bespaart kosten en kan personeel meer efficiënt inzetten. 

1Minuut: deskundigheid zonder afstand – Regio Zuid-Holland, Medical Delta 

Met de Smart Glasses kan een zorgmedewerker door middel van een camera contact leggen met een specialistisch verpleegkundige, een arts of een andere collega. Deze specialist of collega kan door de ogen van de medewerker meekijken en direct ondersteuning bieden. De focus ligt op de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Wanneer de professional door innovatieve technologie wordt ondersteund, kan met dezelfde mensen meer en complexere zorg worden verleend, zonder daarmee de werkdruk te verhogen.

BalanceBelt - Regio Utrecht, ROM Utrecht Region 

Bij mensen met bilateraal vestibulair verlies werken de evenwichtsorganen niet of niet goed, waardoor ze grote moeite hebben om in evenwicht te blijven tijdens het lopen. Ze hebben meer kans om te vallen en zijn daarom afhankelijk van andere mensen, een rolstoel of rollator om rond te lopen. De BalanceBelt helpt deze mensen door haptische feedback – trillingen – te geven over hun evenwicht. Hierdoor kan de gebruiker zijn/haar houding aanpassen, en veilig en onafhankelijk bewegen.

VRelax - Regio Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

VRelax verandert de aanpak van stress. Dankzij relaxatie in Virtual Reality (VR) wordt het leven van mensen met mentale of lichamelijke problemen significant verbeterd. Hierdoor kan bestaande therapie effectief worden ondersteund zonder uit te hoeven wijken naar extra medicatie of intensieve begeleiding. De missie: verminderen van stress en angst, afleiding van zorgen of pijn en mensen de regie teruggeven door minder pillen, en meer brillen te verschaffen binnen de zorg.

Helpsoq - Regio Limburg, Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie Zuyd Hogeschool 

Therapeutische compressiekousen zijn stug en moeilijk om aan te trekken. De oplossing hiervoor: HelpSoq! Helpsoq is het eerste hulpmiddel dat moeiteloos werkt voor iedereen. Het maakt gebruik van een elektrische motor om het lastige en zware opspannen van de compressie kous te automatiseren. Door de kous op een brede ring voor te vouwen, is het zware werk volbracht. Op deze manier kunnen patiënten die mobiel genoeg zijn de kous zonder hulp aantrekken.

Micro-Cosmos - Regio Noord-Brabant Oost, Coöperatie Slimmer Leven 

Een tekort aan slaap in ziekenhuizen vormt een groot probleem voor het herstel van vele patiënten. Eén van de meest genoemde klachten door de patiënt is overlast door licht en geluid. Micro-Cosmos ontwikkelt een kap voor op het bed van patiënten in het ziekenhuis, zodat de patiënten meer rust krijgen. Door het wegnemen van externe prikkels en het geven van een eigen omgeving, kunnen patiënten beter rusten en slapen en daardoor sneller herstellen.

Mijzo - programma Langer Actief Thuis - Regio Noord-Brabant West, Care Innovation Center West-Brabant 

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen. Het is dus wenselijk achteruitgang van functioneren te voorkomen. Het programma Langer Actief Thuis (LAT) is gebaseerd op de principes van reablement. In het programma worden ouderen die zich aanmelden voor wijkverpleging in een periode van maximaal 12 weken begeleid om de activiteiten waar ze een hulpvraag bij hebben toch weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Team Zorginnovatie.nl dankt de regiopartners voor de fantastische organisatie van de regionale voorrondes en wenst alle finalisten veel succes toe in aanloop naar de finale!

 

Logo Nationale Zorginnovatieprijs 2022