Zorgproces In Lijn

Concept

Het is voor zorginstellingen van groot belang om regelmatig feedback te ontvangen vanuit de zorgketen zodat het proces van continu leren en groeien wordt ondersteund.
Zorgproces In Lijn wil zorginstellingen een feedback tool aanbieden, waarmee zorgprofessionals op een laagdrempelige manier feedback kunnen geven over zorgprocessen. Dit kunnen zorgprocessen binnen de eigen afdeling of zorginstelling zijn, maar ook zorgprocessen tussen ketenpartners en tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg. Door feedback in de hele keten op te halen kunnen zorgprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht, zodat er flow ontstaat en de zorg optimaal kan worden afgestemd op de behoefte van patiënt en zorgverlener.

Met behulp van de tool kunnen zorgprofessionals de feedback in de zorgketen in kaart brengen. Alle ervaringen en verbetermogelijkheden worden transparant met elkaar gedeeld. Zorgverleners kiezen zelf of ze betrokken willen worden bij het herinrichten van een bepaald proces en bij welke processtappen. Vanuit verschillende perspectieven wordt er gekeken naar het zorgproces. Vervolgens zal er worden toegewerkt naar het op één lijn brengen van de zorgprocessen. Via de tool zal het heringerichte zorgproces worden gedeeld met alle betrokkenen, zodat implementatie en borging mogelijk kan worden gemaakt.

Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Brabant
Martine Tiel