VitalFlap

Opschaling

De zorginnovatie, VitalFlap, is erop gericht om postoperatieve complicaties bij borstreconstructies vroegtijdig, eenvoudig, goedkoper, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te detecteren. Dit is mogelijk door de vitaliteit van de borst continu te monitoren middels reflectie pulse-oximetrie en medisch personeel tijdig te waarschuwen bij kenmerken van postoperatief schade en dreigende flapfalen. Door gebruik van VitalFlap vindt lastenvermindering voor verplegend personeel (minder frequente klinische controles) plaats, waarmee aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd wordt. Tot slot ondervindt de patiënt minder ongemak tijdens (met name gedurende de nachturen), wat het herstel bevorderd.

Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Overijssel
Sven Eijpe