Visioplan

Opschaling

Visioplan is een visuele vorm van begeleiden. De kracht van Visioplan is dat de cliënt zijn eigen plan samenstelt door keuzes te maken uit reeksen van foto's. Hierdoor wordt de huidige situatie helder zonder gebruik van (veel) taal. De foto's zijn ondergebracht in een negental leefgebieden. De gekozen onderwerpen komen voort uit de zelfredzaamheidsmatrix; 1 gezin / 1 plan en positieve gezondheid.
De cliënt maakt een beeld van zijn huidige situatie door simpelweg op foto's te drukken. Dat wordt besproken met de begeleider en samen stellen zij, op een eenvoudige manier, doelen en acties op. Door de vormgeving van Visioplan hebben cliënt en begeleider in een oogopslag helder welke acties uitgezet zijn en hoe lang deze lopen. Het plan werk met beloning/positieve bekrachtiging, dit vergroot de intrinsieke motivatie om levensdoelen te verhelderen en in concrete acties te vertalen.
Voor de opdrachtgever komt er een visuele rapportage, zodat deze ook sneller inzicht hebben in de lopende trajecten.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Limburg