Unieke aanpak eenzaamheid

Ontwikkeling

Mijn innovatie is een unieke aanpak rondom het verminderen van eenzaamheid. Het is een totaalpakket van een boek, gesprekskaartjes en een workshop of train-de-trainer-traject. Toen ik onderzoek mocht doen naar eenzaamheid in 2018 ontdekte ik dat veel van de activiteiten die landelijk plaatsvinden niet overeenkomen met 'wat werkt' als je kijkt naar de literatuur. Een niet-eenzaam persoon die een eenzaam persoon gaat helpen, werkt vooral stigmatiserend. Extra ontmoeting organiseren kan zelfs averechts werken. Ik ben me daar steeds meer in gaan verdiepen en dat heeft uiteindelijk geleid tot de producten die we aanbieden vanuit mijn bedrijf Schaamteloos imperfect. Hiermee willen we sociale professionals, vrijwilligers en studenten beter informeren over eenzaamheid:
- Wat is eenzaamheid? Met daarbij speciale aandacht voor existentiële eenzaamheid, omdat deze vaak vergeten wordt.
- Wat werkt als het gaat om verminderen van eenzaamheid? Met bijvoorbeeld aandacht voor presentie, zingeving en verbondenheid.

Naast de informatie bieden we ook veel praktische tools waarmee iemand direct aan de slag kan in de praktijk.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Drenthe